HIKVISION

Sắp xếp:


Đầu ghi hình Cao cấp IP 256 kênh - 16 ổ cứng Hikvision DS-96256NI-I16

Chuấn nén H.264/264+/H265/H265+. Hỗ trợ camera lên đến 12Mp. Băng thông đầu vào/ra: 768/768Mbps. ( băng thông vào/ ra : 768 Mbps/768 Mbps nếu sử dụng  RAID) Hỗ trợ xuất ra cổng 2 HDMI độc lập vs độ phân giải lên đến 4K. Một cổng VGA 1920x1080

Đầu ghi hình Cao cấp IP 128 kênh - 16 ổ cứng Hikvision DS-96128NI-I16

Chuấn nén H.264/264+/H265/H265+. Hỗ trợ camera lên đến 12Mp. Băng thông đầu vào/ra: 576/512Mbps. ( băng thông vào/ ra : 576 Mbps/512 Mbps nếu sử dụng  RAID) Hỗ trợ xuất ra cổng 2 HDMI độc lập vs độ phân giải lên đến 4K. Một cổng VGA 1920x1080

Đầu ghi hình NVR cao cấp 64 kênh - 16 ổ cứng Hikvision DS-9664NI-M16

Hỗ trợ chế độ dự phòng N+M Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP. Băng thông đầu vào tối đa: 400Mbps 

Đầu ghi hình NVR cao cấp 64 kênh - 8 ổ cứng Hikvision DS-9664NI-M8

Hỗ trợ chế độ dự phòng N+M Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP. Băng thông đầu vào tối đa: 400Mbps 

Đầu ghi hình NVR cao cấp 32 kênh - 16 ổ cứng Hikvision DS-9632NI-M16

Hỗ trợ chế độ dự phòng N+M Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP. Băng thông đầu vào tối đa: 320Mbps 

Đầu ghi hình NVR cao cấp 32 kênh - 8 ổ cứng Hikvision DS-9632NI-M8

Hỗ trợ chế độ dự phòng N+M Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP. Băng thông đầu vào tối đa: 320Mbps 
Đầu ghi hình NVR cao cấp 64 kênh – 4 ổ cứng Hikvision DS-7764NI-M4
Xem chi tiết
-12.937.500đ

Đầu ghi hình NVR cao cấp 64 kênh – 4 ổ cứng Hikvision DS-7764NI-M4

15.812.500đ 28.750.000đ -44%

Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP. Băng thông đầu vào tối đa: 400Mbps  Băng thông đầu ra tối đa 400Mbps 
Đầu ghi hình NVR 32 kênh - 4 ổ cứng Hikvision DS-7732NI-M4/16P
Xem chi tiết
-12.217.500đ

Đầu ghi hình NVR 32 kênh - 4 ổ cứng Hikvision DS-7732NI-M4/16P

14.932.500đ 27.150.000đ -44%

Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP. Băng thông đầu vào tối đa: 320Mbps  Băng thông đầu ra tối đa: 400Mbps 
Đầu ghi hình NVR 32 kênh - 4 ổ cứng Hikvision DS-7732NI-M4
Xem chi tiết
-9.157.500đ

Đầu ghi hình NVR 32 kênh - 4 ổ cứng Hikvision DS-7732NI-M4

11.192.500đ 20.350.000đ -44%

Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP. Băng thông đầu vào tối đa: 320Mbps  Băng thông đầu ra tối đa: 400Mbps
Đầu ghi hình NVR 32 kênh- 4 ổ cứng Hikvision DS-7732NXI-K4/16P
Xem chi tiết
-10.035.000đ

Đầu ghi hình NVR 32 kênh- 4 ổ cứng Hikvision DS-7732NXI-K4/16P

12.265.000đ 22.300.000đ -44%

Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP Băng thông đầu vào 256Mbps Băng thông đầu ra 160Mbps
Đầu ghi hình NVR 32 kênh- 4 ổ cứng Hikvision DS-7732NXI-K4
Xem chi tiết
-7.200.000đ

Đầu ghi hình NVR 32 kênh- 4 ổ cứng Hikvision DS-7732NXI-K4

8.800.000đ 16.000.000đ -44%

Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP Băng thông đầu vào 256Mbps Băng thông đầu ra 160Mbps
Đầu ghi hình NVR 16 kênh- 4 ổ cứng Hikvision DS-7716NXI-K4/16P
Xem chi tiết
-8.388.000đ

Đầu ghi hình NVR 16 kênh- 4 ổ cứng Hikvision DS-7716NXI-K4/16P

10.252.000đ 18.640.000đ -44%

Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP Băng thông đầu vào 160Mbps Băng thông đầu ra 160Mbps
Đầu ghi hình NVR 16 kênh- 4 ổ cứng Hikvision DS-7716NXI-K4
Xem chi tiết
-5.593.500đ

Đầu ghi hình NVR 16 kênh- 4 ổ cứng Hikvision DS-7716NXI-K4

6.836.500đ 12.430.000đ -44%

Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP Băng thông đầu vào 160Mbps Băng thông đầu ra 160Mbps
Đầu ghi hình NVR 32  kênh - 2 ổ cứng Hikvision DS-7632NXI-K2
Xem chi tiết
-4.779.000đ

Đầu ghi hình NVR 32 kênh - 2 ổ cứng Hikvision DS-7632NXI-K2

5.841.000đ 10.620.000đ -44%

Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP Băng thông đầu vào 256Mbps Băng thông đầu ra 160Mbps
Đầu ghi hình NVR 16 kênh - 2 ổ cứng Hikvision DS-7616NXI-K2
Xem chi tiết
-3.073.500đ

Đầu ghi hình NVR 16 kênh - 2 ổ cứng Hikvision DS-7616NXI-K2

3.756.500đ 6.830.000đ -44%

Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP Băng thông đầu vào 160Mbps Băng thông đầu ra 160Mbps
Đầu ghi hình NVR 8 kênh - 2 ổ cứng Hikvision DS-7608NXI-K2
Xem chi tiết
-2.700.000đ

Đầu ghi hình NVR 8 kênh - 2 ổ cứng Hikvision DS-7608NXI-K2

3.300.000đ 6.000.000đ -44%

Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP Băng thông đầu vào 80Mbps Băng thông đầu ra 160Mbps
Đầu ghi hình NVR 16 kênh - 1 ổ cứng Hikvision DS-7616NXI-K1
Xem chi tiết
-1.899.000đ

Đầu ghi hình NVR 16 kênh - 1 ổ cứng Hikvision DS-7616NXI-K1

2.321.000đ 4.220.000đ -44%

Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP Băng thông đầu vào 160Mbps Băng thông đầu ra 80Mbps
Đầu ghi hình NVR 8 kênh - 1 ổ cứng Hikvision DS-7608NXI-K1
Xem chi tiết
-1.638.000đ

Đầu ghi hình NVR 8 kênh - 1 ổ cứng Hikvision DS-7608NXI-K1

2.002.000đ 3.640.000đ -44%

Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP Băng thông đầu vào 80Mbps Băng thông đầu ra 80Mbps
Đầu ghi hình NVR 4 kênh - 1 ổ cứng Hikvision DS-7604NXI-K1
Xem chi tiết
-1.485.000đ

Đầu ghi hình NVR 4 kênh - 1 ổ cứng Hikvision DS-7604NXI-K1

1.815.000đ 3.300.000đ -44%

Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP Băng thông đầu vào 40Mbps Băng thông đầu ra 80Mbps
Đầu ghi hình NVR 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M
Xem chi tiết
-2.263.500đ

Đầu ghi hình NVR 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M

2.766.500đ 5.030.000đ -44%

Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1/M); 60Mbps (7108NI-Q1/M), băng thông đầu ra 60Mbps.
Đầu ghi hình NVR 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/M
Xem chi tiết
-1.125.000đ

Đầu ghi hình NVR 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/M

1.375.000đ 2.500.000đ -44%

Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1/M); 60Mbps (7108NI-Q1/M), băng thông đầu ra 60Mbps.
Đầu ghi hình NVR 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M
Xem chi tiết
-1.683.000đ

Đầu ghi hình NVR 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M

2.057.000đ 3.740.000đ -44%

Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1/M); 60Mbps (7108NI-Q1/M), băng thông đầu ra 60Mbps
Đầu ghi hình NVR 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/M
Xem chi tiết
-922.500đ

Đầu ghi hình NVR 4 kênh Hikvision DS-7104NI-Q1/M

1.127.500đ 2.050.000đ -44%

Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1/M); 60Mbps (7108NI-Q1/M), băng thông đầu ra 60Mbps.
Đầu ghi hình NVR IP 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P
Xem chi tiết
-1.881.000đ

Đầu ghi hình NVR IP 8 kênh Hikvision DS-7108NI-Q1/8P

2.299.000đ 4.180.000đ -44%

Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP. Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1); 60Mbps (7108NI-Q1), băng thông đầu ra 60Mbps
Đầu ghi hình NVR 4 kênh POE – Tích hợp ổ cứng SSD Hikvision DS-E04NI-Q1/4P
Xem chi tiết
-2.007.000đ

Đầu ghi hình NVR 4 kênh POE – Tích hợp ổ cứng SSD Hikvision DS-E04NI-Q1/4P

2.453.000đ 4.460.000đ -44%

Chuẩn nén video H.265+/Smart H.265/H.264/Smart H.264 Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP Băng thông đầu vào/ra:  40Mbps/60Mbps.
Đầu ghi hình NVR 4 kênh – Tích hợp ổ cứng SSD Hikvision DS-E04NI-Q1
Xem chi tiết
-1.656.000đ

Đầu ghi hình NVR 4 kênh – Tích hợp ổ cứng SSD Hikvision DS-E04NI-Q1

2.024.000đ 3.680.000đ -44%

Chuẩn nén video H.265+/Smart H.265/H.264/Smart H.264 Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP Băng thông đầu vào/ra:  40Mbps/60Mbps.
Đầu ghi hình DVR TURBO 4 kênh Hikvision DS-7204HUHI-K1/E
Xem chi tiết
-1.714.500đ

Đầu ghi hình DVR TURBO 4 kênh Hikvision DS-7204HUHI-K1/E

2.095.500đ 3.810.000đ -44%

Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 8MP/HDCVI/AHD , Analog camera  Gán được 4 camera IP 8MP. Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 8 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog H.265Pro/H.265Pro/H.264+/H.264
Đầu ghi hình DVR TURBO 8 kênh Hikvision iDS-7208HUHI-M1/E
Xem chi tiết
-2.803.500đ

Đầu ghi hình DVR TURBO 8 kênh Hikvision iDS-7208HUHI-M1/E

3.426.500đ 6.230.000đ -44%

8 kênh; Hỗ trợ camera HD TVI, AHD, CVI, CVBS, IP Tối đa 8MP Thêm tối đa 8 kênh camera IP khi chưa tắt kênh analog. Gán tối đa 16 camera IP khi tắt tất cả các kênh analog. Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục
Đầu ghi hình DVR TURBO 4 kênh Hikvision iDS-7204HUHI-M1/E
Xem chi tiết
-1.714.500đ

Đầu ghi hình DVR TURBO 4 kênh Hikvision iDS-7204HUHI-M1/E

2.095.500đ 3.810.000đ -44%

4 kênh; Hỗ trợ camera HD TVI, AHD, CVI, CVBS, IP  Thêm tối đa 6 kênh camera IP khi chưa tắt kênh analog. Gán tối đa 8 camera IP khi tắt tất cả các kênh analog. Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục;
Đầu ghi hình DVR 32 kênh 4 ổ cứng Hikvision iDS-7332HQHI-M4/S
Xem chi tiết
-15.034.500đ

Đầu ghi hình DVR 32 kênh 4 ổ cứng Hikvision iDS-7332HQHI-M4/S

18.375.500đ 33.410.000đ -44%

32 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog, IP Gán thêm 16 camera IP độ phân giải tối đa 6M

Hiển thị 1 - 30 / 60 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng