MÁY CHẤM CÔNG

Sắp xếp:


Máy chấm công đo thân nhiệt nhận diện khuôn mặt + thẻ Mifare Hikvision DS-K1T671TM-3XF

Khoảng cách: 0.3 m đến 2 m Nhiệt độ đo lường từ 30° đến 45° C Màn hình LCD 7 - inch, 2 MP

Máy chấm công đo thân nhiệt, nhận diện khuôn mặt + thẻ Mifare Hikvision DS-K1TA70MI-T

Khoảng cách: 0.3 m đến 1,8 m (nhận diện người đeo khẩu trang) Nhiệt độ đo lường từ 30° đến 45° C Màn hình LCD 7 - inch, 2 MP

Máy chấm công đo thân nhiệt, nhận diện khuôn mặt + thẻ Mifare Hikvision DS-K1T341BMWI-T

Khoảng cách: 0.3 m đến 1 m Nhiệt độ đo lường từ 30° đến 45° C Màn hình LCD 4.3 - inch, 2 MP Tối đa 6000 khuôn mặt, 6000 thẻ,  100.000 sự kiện

Đầu đọc thẻ Mifare + Vân tay Hikvision DS-K1201AMF

Lưu trữ 5000 vân tay + Thẻ Hỗ trợ tính năng Chấm công, tạo Báo cáo Tự động, Module Vân tay Quang học;

Máy Chấm Công Vân Tay + Thẻ Mifare, Màn hình LCD 2.4 inch Hikvision DS-K1T804AMF

Lưu trữ 3000 vân tay, 3000 thẻ 1000 users, 100.000 records Hỗ trợ tính năng Chấm công, tạo Báo cáo Tự động, Module Vân tay Quang học; Giao tiếp: TCP-IP 10/100Mbps, Wifi , RS485
Máy Chấm Công Vân Tay + Card Mifare, Màn hình LCD 2.4 inch Hikvision DS-K1A8503MF
Xem chi tiết
-931.500đ

Máy Chấm Công Vân Tay + Card Mifare, Màn hình LCD 2.4 inch Hikvision DS-K1A8503MF

1.138.500đ 2.070.000đ -44%

Lưu trữ 1000 vân tay, 1000 người dùng, 100.000 bản ghi Lấy vân tay từ xa trên máy chấm công qua phần mềm  Hỗ trợ tính năng Chấm công, tạo Báo cáo Tự động, Module Vân tay Quang học
Máy Chấm Công Vân Tay Màn hình LCD 2.4 inch Hikvision DS-K1A8503F
Xem chi tiết
-877.500đ

Máy Chấm Công Vân Tay Màn hình LCD 2.4 inch Hikvision DS-K1A8503F

1.072.500đ 1.950.000đ -44%

Lưu trữ 1000 vân tay, 1000 người dùng, 100.000 bản ghi Lấy vân tay từ xa trên máy chấm công qua phần mềm  Hỗ trợ tính năng Chấm công, tạo Báo cáo Tự động, Module Vân tay Quang học
Máy Chấm Công Vân Tay + Card mifare màn hình LCD 2.4 inch Hikvision DS-K1T8003MF
Xem chi tiết
-1.084.500đ

Máy Chấm Công Vân Tay + Card mifare màn hình LCD 2.4 inch Hikvision DS-K1T8003MF

1.325.500đ 2.410.000đ -44%

Lưu trữ 1000 vân tay, 1000 users, 1000 cards, 100.000 records Hỗ trợ tính năng Chấm công, tạo Báo cáo Tự động, Module Vân tay Quang học;  Khoảng cách quẹt thẻ: 0 – 5cm
Máy Chấm Công Vân Tay Màn hình LCD 2.4 inch Hikvision DS-K1T8003F
Xem chi tiết
-1.035.000đ

Máy Chấm Công Vân Tay Màn hình LCD 2.4 inch Hikvision DS-K1T8003F

1.265.000đ 2.300.000đ -44%

Lưu trữ 1000 vân tay, 1000 users, 100.000 records Hỗ trợ tính năng Chấm công, tạo Báo cáo Tự động, Module Vân tay Quang học; Giao tiếp: TCP-IP 10/100Mbps, Ehome 

Máy Đăng ký khuôn mặt + vân tay + thẻ EM, Mifare Hikvision DS-K1F600U-D6E-F

Màn hình cảm ứng  LCD 3.97 - inch để đăng ký khuôn mặt Ống kính kép góc rộng 2Mp Chống giả mạo khuôn mặt

Máy chấm công cao cấp nhận diện khuôn mặt + Thẻ từ + Vân tay Hikvision DS-K1T671TMFW

Khoảng cách: 0.3 m đến 3 m (nhận diện người có/không đeo khẩu trang) Màn hình LCD 7 - inch, 2 MP Tối đa 50.000 khuôn mặt, 50.000 thẻ từ, 5.000 vân tay

Máy chấm công cao cấp nhận diện khuôn mặt + vân tay + Thẻ Mifare Hikvision DS-K1T673DX

Khoảng cách: 0.3 m đến 3 m (nhận diện người có/không đeo khẩu trang) Màn hình LCD 7 - inch, 2 MP Tối đa 10.000 khuôn mặt, 10.000 vân tay (khi nối thêm module mở rộng)  và 50.000 thẻ

Máy chấm công cao cấp nhận diện khuôn mặt + vân tay + Thẻ Mifare Hikvision DS-K1T671MF

Khoảng cách: 0.3 m đến 3 m (nhận diện người có/không đeo khẩu trang) Màn hình LCD 7 - inch, 2 MP Tối đa 6.000 khuôn mặt, 5.000 vân tay và 6.000 thẻ Kết nối TCP/IP, Wifi communication, Hỗ trợ Hikvision cloud.

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + Vân tay + thẻ Mifare Hikvision DS-K1T642MFW

Khoảng cách: 0.3 m đến 3 m Màn hình LCD 4.3 - inch, 2 MP Tối đa 6000 khuôn mặt, 10.000 thẻ (hỗ trợ cổng mở rộng), 5.000 vân tay, 150,000 sự kiện, 20,000 ảnh chụp

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + vân tay + thẻ Mifare có wifi Hikvision DS-K1T341CMFW

Khoảng cách: 0.3 m đến 1.5 m Màn hình LCD 4.3 - inch, 2 MP, có wifi Tối đa 3000 khuôn mặt, 3000 thẻ (hỗ trợ cổng mở rộng), 3000 vân tay, 150.000 sự kiện

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + vân tay + thẻ Mifare Hikvision DS-K1T341CMF

Khoảng cách: 0.3 m đến 1.5 m Màn hình LCD 4.3 - inch, 2 MP Tối đa 3000 khuôn mặt, 3000 thẻ (hỗ trợ cổng mở rộng), 3000 vân tay, 150.000 sự kiện
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + vân tay + thẻ Mifare có wifi Hikvision DS-K1T342MFWX
Xem chi tiết
-3.015.000đ

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + vân tay + thẻ Mifare có wifi Hikvision DS-K1T342MFWX

3.685.000đ 6.700.000đ -44%

Khoảng cách: 0.3 m đến 1.5 m Màn hình cảm ứng 4.3 - inch, 2 MP, có wifi Tối đa 1.500 khuôn mặt, 3000 thẻ, 3000 vân tay, 150.000 sự kiện
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + vân tay + thẻ Mifare Hikvision DS-K1T342MFX
Xem chi tiết
-2.880.000đ

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + vân tay + thẻ Mifare Hikvision DS-K1T342MFX

3.520.000đ 6.400.000đ -44%

Khoảng cách: 0.3 m đến 1.5 m Màn hình cảm ứng 4.3 - inch, 2 MP Tối đa 1.500 khuôn mặt, 3000 thẻ, 3000 vân tay, 150.000 sự kiện

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + vân tay + Thẻ Mifare có wifi Hikvision DS-K1T343MFWX

Khoảng cách: 0.3 m đến 1.5 m Màn hình cảm ứng 4.3 - inch, 2 MP, có wifi Tối đa 1.500 khuôn mặt, 3.000 vân tay, 3,000 thẻ,  300.000 sự kiện

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + vân tay + Thẻ Mifare Hikvision DS-K1T343MFX

Khoảng cách: 0.3 m đến 1.5 m Màn hình cảm ứng 4.3 - inch, 2 MP Tối đa 1.500 khuôn mặt, 3.000 vân tay, 3,000 thẻ,  300.000 sự kiện
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + vân tay + Thẻ Hikvision DS-K1T321MFWX
Xem chi tiết
-1.890.000đ

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + vân tay + Thẻ Hikvision DS-K1T321MFWX

2.310.000đ 4.200.000đ -44%

Khoảng cách: 0.3 m đến 1.5 m Màn hình cảm ứng 2.4 - inch, 2 MP Tối đa 500 khuôn mặt, 3,000 vân tay, 3,000 thẻ, 150.000 sự kiện
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + vân tay + Thẻ Hikvision DS-K1T320MFWX
Xem chi tiết
-1.530.000đ

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + vân tay + Thẻ Hikvision DS-K1T320MFWX

1.870.000đ 3.400.000đ -44%

Khoảng cách: 0.3 m đến 1.5 m Màn hình 2.4 - inch, 2 MP Tối đa 500 khuôn mặt, 1,000 vân tay, 1,000 thẻ, 100.000 sự kiện
Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + Thẻ Hikvision DS-K1T320MX
Xem chi tiết
-1.170.000đ

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt + Thẻ Hikvision DS-K1T320MX

1.430.000đ 2.600.000đ -44%

Khoảng cách: 0.3 m đến 1.5 m Màn hình 2.4 - inch, 2 MP Tối đa 500 khuôn mặt, 1,000 thẻ, 100.000 sự kiện

Hiển thị 1 - 23 / 23 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng