DAHUA

Sắp xếp:


Đầu ghi hình IP 64/128 kênh 16 ổ cứng Dahua DHI-NVR616-64/128-4KS2

Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp. Băng thông đầu vào max 384Mpbs. Hỗ trợ Single, Raid 0/1/5/10 (Support global HDD hot-spare) Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
Đầu ghi hình IP 128 kênh 8 ổ cứng Dahua DHI-NVR608H-128-XI
Xem chi tiết
-57.026.700đ

Đầu ghi hình IP 128 kênh 8 ổ cứng Dahua DHI-NVR608H-128-XI

69.699.300đ 126.726.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 / H.264+ / H.264 Băng thông đầu vào max 1024Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP Cổng ra tín hiệu video 4HDMI (Chế độ đồng thời: HDMI 1+2 xuất hình 4K, HDMI3 xuất hình 8K, HDMI4 xuất hình 1080P) /2VGA 
Đầu ghi hình IP 64 kênh 8 ổ cứng Dahua DHI-NVR608H-64-XI
Xem chi tiết
-44.343.900đ

Đầu ghi hình IP 64 kênh 8 ổ cứng Dahua DHI-NVR608H-64-XI

54.198.100đ 98.542.000đ -44%

Đầu ghi hình IP thông minh 64 kênh 8 ổ cứng dòng WIZMIND Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 / H.264+ / H.264 Băng thông đầu vào max 1024Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP
Đầu ghi hình IP 32 kênh 8 ổ cứng Dahua DHI-NVR608H-32-XI
Xem chi tiết
-38.002.500đ

Đầu ghi hình IP 32 kênh 8 ổ cứng Dahua DHI-NVR608H-32-XI

46.447.500đ 84.450.000đ -44%

Chế độ chia hình 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36, 2nd Screen: 1/4/8/9/16/25/36 Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/9/16 camera cùng lúc Hỗ trợ 16 cổng báo động đầu vào và 8 cổng báo động đầu ra, với các chế độ cảnh báo theo sự kiện
Đầu ghi hình IP 32 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR5232-16P-EI
Xem chi tiết
-10.773.000đ

Đầu ghi hình IP 32 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR5232-16P-EI

13.167.000đ 23.940.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 32MP Băng thông đầu vào max 384Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP Cổng ra tín hiệu video 1HDMI/1VGA.
Đầu ghi hình IP 16 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR5216-16P-EI
Xem chi tiết
-10.017.000đ

Đầu ghi hình IP 16 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR5216-16P-EI

12.243.000đ 22.260.000đ -44%

Đầu ghi hình IP thông minh 16 kênh 2 ổ cứng, hỗ trợ 16 cổng PoE Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 32MP Băng thông đầu vào max 384Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP
Đầu ghi hình IP 8 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR5208-8P-EI
Xem chi tiết
-8.505.000đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR5208-8P-EI

10.395.000đ 18.900.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 32MP Băng thông đầu vào max 384Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP Cổng ra tín hiệu video 1HDMI/1VGA.
Đầu ghi hình IP 64 kênh 8 ổ cứng Dahua DHI-NVR5864-EI
Xem chi tiết
-17.577.000đ

Đầu ghi hình IP 64 kênh 8 ổ cứng Dahua DHI-NVR5864-EI

21.483.000đ 39.060.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 32MP Băng thông đầu vào max 384Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP Cổng ra tín hiệu video 2HDMI/2VGA.
Đầu ghi hình IP 32 kênh 8 ổ cứng Dahua DHI-NVR5832-EI
Xem chi tiết
-15.309.000đ

Đầu ghi hình IP 32 kênh 8 ổ cứng Dahua DHI-NVR5832-EI

18.711.000đ 34.020.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 32MP Băng thông đầu vào max 384Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP Cổng ra tín hiệu video 2HDMI/2VGA.
Đầu ghi hình IP 16 kênh 8 ổ cứng Dahua DHI-NVR5816-EI
Xem chi tiết
-13.797.000đ

Đầu ghi hình IP 16 kênh 8 ổ cứng Dahua DHI-NVR5816-EI

16.863.000đ 30.660.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 32MP Băng thông đầu vào max 384Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP Cổng ra tín hiệu video 2HDMI/2VGA.
Đầu ghi hình IP 64 kênh 4 ổ cứng Dahua DHI-NVR5464-EI
Xem chi tiết
-11.151.000đ

Đầu ghi hình IP 64 kênh 4 ổ cứng Dahua DHI-NVR5464-EI

13.629.000đ 24.780.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 32MP Băng thông đầu vào max 384Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP Cổng ra tín hiệu video 2HDMI/2VGA.
Đầu ghi hình IP 32 kênh 4 ổ cứng Dahua DHI-NVR5432-EI
Xem chi tiết
-9.450.000đ

Đầu ghi hình IP 32 kênh 4 ổ cứng Dahua DHI-NVR5432-EI

11.550.000đ 21.000.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 32MP Băng thông đầu vào max 384Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP Cổng ra tín hiệu video 2HDMI/2VGA.
Đầu ghi hình IP 16 kênh 4 ổ cứng Dahua DHI-NVR5416-EI
Xem chi tiết
-10.417.950đ

Đầu ghi hình IP 16 kênh 4 ổ cứng Dahua DHI-NVR5416-EI

12.733.050đ 23.151.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 32MP Băng thông đầu vào max 384Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP Cổng ra tín hiệu video 2HDMI/2VGA.
Đầu ghi hình IP 32 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR5232-EI
Xem chi tiết
-6.237.000đ

Đầu ghi hình IP 32 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR5232-EI

7.623.000đ 13.860.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 32MP Băng thông đầu vào max 384Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP Cổng ra tín hiệu video 1HDMI/1VGA.
Đầu ghi hình IP 16 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR5216-EI
Xem chi tiết
-5.670.000đ

Đầu ghi hình IP 16 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR5216-EI

6.930.000đ 12.600.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 32MP Băng thông đầu vào max 384Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP Cổng ra tín hiệu video 1HDMI/1VGA.
Đầu ghi hình IP 8 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR5208-EI
Xem chi tiết
-5.103.000đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR5208-EI

6.237.000đ 11.340.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 32MP Băng thông đầu vào max 384Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 32MP Cổng ra tín hiệu video 1HDMI/1VGA.
Đầu ghi hình IP 64 kênh 8 ổ cứng Dahua DHI-NVR5864-4KS2
Xem chi tiết
-14.759.100đ

Đầu ghi hình IP 64 kênh 8 ổ cứng Dahua DHI-NVR5864-4KS2

18.038.900đ 32.798.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp. Băng thông đầu vào max 320Mpbs Hỗ trợ lên đến camera 12MP. Cổng ra tín hiệu video 2HDMI/VGA.
Đầu ghi hình IP 32 kênh 4 ổ cứng Dahua DHI-NVR5432-4KS2
Xem chi tiết
-7.919.550đ

Đầu ghi hình IP 32 kênh 4 ổ cứng Dahua DHI-NVR5432-4KS2

9.679.450đ 17.599.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp. Băng thông đầu vào max 320Mpbs Hỗ trợ lên đến camera 12MP. Cổng ra tín hiệu video HDMI/VGA
Đầu ghi hình IP 16 kênh 4 ổ cứng Dahua DHI-NVR5416-4KS2
Xem chi tiết
-7.199.100đ

Đầu ghi hình IP 16 kênh 4 ổ cứng Dahua DHI-NVR5416-4KS2

8.798.900đ 15.998.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp. Băng thông đầu vào max 320Mpbs Hỗ trợ lên đến camera 12MP. Cổng ra tín hiệu video HDMI/VGA

Đầu ghi hình IP 32 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR4232-EI

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 16MP Băng thông đầu vào max 256Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 16MP Cổng ra tín hiệu video 1HDMI/1VGA.

Đầu ghi hình IP 16 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR4216-EI

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 16MP Băng thông đầu vào max 256Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 16MP Cổng ra tín hiệu video 1HDMI/1VGA.

Đầu ghi hình IP 8 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR4208-EI

Chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 16MP Băng thông đầu vào max 256Mbps (AI disabled) Hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 16MP Cổng ra tín hiệu video 1HDMI/1VGA.
Đầu ghi hình IP 32 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L
Xem chi tiết
-3.699.000đ

Đầu ghi hình IP 32 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L

4.521.000đ 8.220.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. Băng thông đầu vào max 160Mpb. Hỗ trợ lên đến camera 8MP. Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8/16 camera.
Đầu ghi hình IP 16 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR4216-4KS2/L
Xem chi tiết
-3.024.000đ

Đầu ghi hình IP 16 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR4216-4KS2/L

3.696.000đ 6.720.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. Băng thông đầu vào max 160Mpb. Hỗ trợ lên đến camera 8MP. Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8/16 camera.
Đầu ghi hình IP 8 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR4208-4KS2/L
Xem chi tiết
-2.873.250đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh 2 ổ cứng Dahua DHI-NVR4208-4KS2/L

3.511.750đ 6.385.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. Băng thông đầu vào max 160Mpb. Hỗ trợ lên đến camera 8MP. Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8 camera.
Đầu ghi hình IP 16 kênh 1 ổ cứng Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2/L
Xem chi tiết
-2.229.750đ

Đầu ghi hình IP 16 kênh 1 ổ cứng Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2/L

2.725.250đ 4.955.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. Hỗ trợ hiển thị 2CH 4K và 4CH 1080, 16CH 720. Băng thông đầu vào max 80Mpb. Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
Đầu ghi hình IP 8 kênh 1 ổ cứng Dahua DHI-NVR4108HS-4KS2/L
Xem chi tiết
-1.928.250đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh 1 ổ cứng Dahua DHI-NVR4108HS-4KS2/L

2.356.750đ 4.285.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. Hỗ trợ hiển thị 2CH 4K và 4CH 1080, 16CH 720. Băng thông đầu vào max 80Mpb. Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
Đầu ghi hình IP 4 kênh 1 ổ cứng Dahua DHI-NVR4104HS-4KS2/L
Xem chi tiết
-1.739.250đ

Đầu ghi hình IP 4 kênh 1 ổ cứng Dahua DHI-NVR4104HS-4KS2/L

2.125.750đ 3.865.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. Hỗ trợ hiển thị 2CH 4K và 4CH 1080, 16CH 720. Băng thông đầu vào max 80Mpb. Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
Đầu ghi hình IP 16 kênh 1 ổ cứng Dahua DHI-NVR2116HS-I2
Xem chi tiết
-2.717.550đ

Đầu ghi hình IP 16 kênh 1 ổ cứng Dahua DHI-NVR2116HS-I2

3.321.450đ 6.039.000đ -44%

Hỗ trợ tối đa 1 kênh bảo vệ vành đai (AI by NVR) hoặc 1 kênh phát hiện và nhận diện khuôn mặt (AI by NVR) hoặc 4 kênh SMD Plus (AI by NVR). Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265/H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu. Hỗ trợ hiển thị: AI tắt:1 kênh 12MP@30 fps; 1 kênh 8MP@30 fps; 2 kênh 5MP@30 fps; 3 kênh 4MP@30 fps; 6 kênh 1080p@30 fps
Đầu ghi hình IP 8 kênh 1 ổ cứng Dahua DHI-NVR2108HS-I2
Xem chi tiết
-2.309.850đ

Đầu ghi hình IP 8 kênh 1 ổ cứng Dahua DHI-NVR2108HS-I2

2.823.150đ 5.133.000đ -44%

Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265/H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu. Hỗ trợ hiển thị: AI tắt:1 kênh 12MP@30 fps; 1 kênh 8MP@30 fps; 2 kênh 5MP@30 fps; 3 kênh 4MP@30 fps; 6 kênh 1080p@30 fps AI bật: 1 kênh 8MP@30 fps; 1 kênh 5MP@30 fps; 2 kênh 4MP@30 fps; 4 kênh 1080p@30 fps Băng thông đầu vào max 80Mbps.

Hiển thị 1 - 30 / 68 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng