Đầu ghi hình KBVISION

Đầu ghi hình KBVISION KA-SV2000

Đầu ghi hình KBVISION KA-SV2000

Giá: 1,162,000,000vnđ
Mã sản phẩm: KA-SV2000
Nhà sản xuất: KBVISION

Đầu ghi hình KBVISION KA-SV2000 là dòng cao cấp mang thương hiệu Mỹ chất lượng hàng đầu, được sử dụng rộng rãi tại các công trình lớn trên cả nước như: trường học, văn phòng, cửa hàng, gia đình, …sản
ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KBVISION KX-8816D5

ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KBVISION KX-8816D5

Giá: 21,800,000vnđ
Mã sản phẩm: KX-8816D5
Nhà sản xuất: KBVISION
ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KBVISION KX-8816D5 16 kênh là dòng 8000 SERIES 5 IN 1 chất lượng, nhập khẩu nâng cấp từ dòng KB-Series, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như: gia đình,...
ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KBVISION KX-8416D5

ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KBVISION KX-8416D5

Giá: 17,800,000vnđ
Mã sản phẩm: KX-8416D5
Nhà sản xuất: KBVISION
ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KBVISION KX-8416D5 16 kênh là dòng 8000 SERIES 5 IN 1 chất lượng, nhập khẩu nâng cấp từ dòng KB-Series, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như: gia đình,...
ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KBVISION KX-8216D5

ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KBVISION KX-8216D5

Giá: 10,500,000vnđ
Mã sản phẩm: KX-8216D5
Nhà sản xuất: KBVISION
ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KBVISION KX-8216D5 16 kênh là dòng 8000 SERIES 5 IN 1 chất lượng, nhập khẩu nâng cấp từ dòng KB-Series, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như: gia đình,...
ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KBVISION KX-8116D5

ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KBVISION KX-8116D5

Giá: 9,100,000vnđ
Mã sản phẩm: KX-8116D5
Nhà sản xuất: KBVISION
ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KBVISION KX-8116D5 16 kênh là dòng 8000 SERIES 5 IN 1 chất lượng, nhập khẩu nâng cấp từ dòng KB-Series, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như: gia đình,...
ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KBVISION KX-8108D5

ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KBVISION KX-8108D5

Giá: 4,980,000vnđ
Mã sản phẩm: KX-8108D5
Nhà sản xuất: KBVISION
ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KBVISION KX-8108D5 8 kênh là dòng 8000 SERIES 5 IN 1 chất lượng, nhập khẩu nâng cấp từ dòng KB-Series, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như: gia đình,...
ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KX-8104D5

ĐẦU GHI DÒNG 8000 SERIES 5 IN 1 KX-8104D5

Giá: 3,180,000vnđ
Mã sản phẩm: KX-8104D5
Nhà sản xuất: KBVISION
Sản phẩm đầu ghi hình HDCVI KBVISION KX-8104D5 4 kênh là dòng 8000 SERIES 5 IN 1 chất lượng, nhập khẩu nâng cấp từ dòng KB-Series, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như: gia đình, cửa...
ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7232D5

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7232D5

Giá: 16,200,000vnđ
Mã sản phẩm: KX-7232D5
Nhà sản xuất: KBVISION
Sản phẩm đầu ghi hình HDCVI KBVISION KX-7232D5 32 kênh là dòng 7000 SERIES 5 IN 1 chất lượng, nhập khẩu nâng cấp từ dòng KB-Series, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như: gia đình, cửa...
ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7232D4

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7232D4

Giá: 15,800,000vnđ
Mã sản phẩm: KX-7232D4
Nhà sản xuất: KBVISION
Sản phẩm đầu ghi hình HDCVI KBVISION KX-7232D4 32 kênh là dòng 7000 SERIES 5 IN 1 chất lượng, nhập khẩu nâng cấp từ dòng KB-Series, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như: gia đình, cửa...
ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7216D5

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7216D5

Giá: 6,380,000vnđ
Mã sản phẩm: KX-7216D5
Nhà sản xuất: KBVISION
Sản phẩm đầu ghi hình HDCVI KBVISION KX-7216D5 16 kênh là dòng 7000 SERIES 5 IN 1 chất lượng, nhập khẩu nâng cấp từ dòng KB-Series, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như: gia đình, cửa...
ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7116D5

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7116D5

Giá: 6,380,000vnđ
Mã sản phẩm: KX-7116D5
Nhà sản xuất: KBVISION
Sản phẩm đầu ghi hình HDCVI KBVISION KX-7116D5 16 kênh là dòng 7000 SERIES 5 IN 1 chất lượng, nhập khẩu nâng cấp từ dòng KB-Series, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như: gia đình, cửa...
ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7108D5

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7108D5

Giá: 4,060,000vnđ
Mã sản phẩm: KX-7108D5
Nhà sản xuất: KBVISION
Sản phẩm đầu ghi hình HDCVI KBVISION KX-7108D5 8 kênh là dòng 7000 SERIES 5 IN 1 chất lượng, nhập khẩu nâng cấp từ dòng KB-Series, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như: gia đình, cửa...
ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7104D5

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7104D5

Giá: 2,780,000vnđ
Mã sản phẩm: KX-7104D5
Nhà sản xuất: KBVISION
ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7108TD5

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7108TD5

Giá: 3,400,000vnđ
Mã sản phẩm: KX-7108TD5
Nhà sản xuất: KBVISION
ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7104TD5

ĐẦU GHI DÒNG 7000 SERIES 5 IN 1 KX-7104TD5

Giá: 2,280,000vnđ
Mã sản phẩm: KX-7104TD5
Nhà sản xuất: KBVISION