Đầu ghi hình IP

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E1

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E1

Giá: 3,760,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-E1
Nhà sản xuất: Hikvision

Đầu ghi hình Hikvision IP DS-7608NI-E1 kết nối tối đa 8 Camera IP. Khả năng gán được số lượng camera IP là 8CH 2MP hoặc 8 CH 3MP ( Bitrate 3074K). Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual...
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2

Giá: 4,780,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-E2
Nhà sản xuất: Hikvision

Đầu ghi hình Hikvision IP DS-7608NI-E2 kết nối tối đa 8 Camera IP. Khả năng gán được số lượng camera IP là 8CH 2MP hoặc 8 CH 1080P (Bitrate 3074K). Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104H-D/4P

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104H-D/4P

Giá: 4,100,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-104H-D/4P
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104H-D/4P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA, Hỗ trợ tính năng xem lại thông minh, 1 cổng VGA độ phân giải 1920 ×...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104H-D

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104H-D

Giá: 2,300,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-104H-D
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104H-D chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA, Hỗ trợ tính năng xem lại thông minh, 1 cổng VGA độ phân giải 1920 × 1080p/60Hz,
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D/4P

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D/4P

Giá: 4,400,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-104MH-D/4P
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D/4P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA, Hỗ trợ tính năng xem lại thông minh, 1 cổng VGA độ phân giải 1920 ×...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D

Giá: 2,700,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-104MH-D
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA, Hỗ trợ tính năng xem lại thông minh, 1 cổng VGA độ phân giải 1920 ×...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-9664NI-I8

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-9664NI-I8

Giá: 65,650,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-9664NI-I8
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR DS-9664NI-I8 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 12MP, Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 4K, VGA1 tối đa 2K; HDMI2/VGA2: FullHD, Hỗ trợ...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-9632NI-I8

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-9632NI-I8

Giá: 48,030,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-9632NI-I8
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-9632NI-I8 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 12MP, Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 4K, VGA1 tối đa 2K; HDMI2/VGA2: FullHD, Hỗ trợ...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7732NI-I4

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7732NI-I4

Giá: 21,230,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7732NI-I4
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7732NI-I4 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 12MP, Cổng ra HDMI 4K và VGA với độ phân giải 1920X1080P, Hỗ trợ tính năng ANR. ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7732NI-K4

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7732NI-K4

Giá: 15,130,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7732NI-K4
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7732NI-K4 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz, Hỗ trợ tính...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7716NI-K4

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7716NI-K4

Giá: 11,750,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7716NI-K4
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7716NI-K4 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz, Hỗ trợ tính...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7632NI-K2/16P

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7632NI-K2/16P

Giá: 15,610,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7632NI-K2/16P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7632NI-K2/16P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz, RJ-45...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7632NI-K2

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7632NI-K2

Giá: 9,570,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7632NI-K2
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7632NI-K2 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7616NI-K2/16P

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7616NI-K2/16P

Giá: 13,360,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7616NI-K2/16P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7616NI-K2/16P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz, hỗ trợ 16
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7616NI-K2

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7616NI-K2

Giá: 7,480,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7616NI-K2
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7616NI-K2 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7608NI-K2/8P

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7608NI-K2/8P

Giá: 9,980,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-K2/8P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7608NI-K2/8P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz, hỗ trợ 8...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7608NI-K2

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7608NI-K2

Giá: 6,680,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-K2
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7608NI-K2 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 1K HỖ TRỢ WIFI DS-7608NI-K1/W

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 1K HỖ TRỢ WIFI DS-7608NI-K1/W

Giá: 5,950,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-K1/W
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 1K HỖ TRỢ WIFI DS-7608NI-K1/W chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, hỗ trợ Wifi, Cổng HDMI/VGA xuất tín hiệu 1920x1080, Có khả năng tạo và phát một mạng Wifi riêng,...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

Giá: 4,100,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7616NI-K1(B)
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-K1(B) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, ổng ra HDMI tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz. Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P,...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B)

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B)

Giá: 6,440,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-K1/8P(B)
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, ổng ra HDMI tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz. Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P,...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-K1(B)

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-K1(B)

Giá: 3,540,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-K1(B)
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-K1(B) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, ổng ra HDMI tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz. Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P,...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

Giá: 4,830,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7604NI-K1/4P(B)
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, ổng ra HDMI tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz. Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P,...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

Giá: 3,220,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7604NI-K1(B)
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1(B) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, ổng ra HDMI tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz. Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P,...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1

Giá: 4,100,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7604NI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, ổng ra HDMI tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz. Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, Hỗ trợ tính năng...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7716NI-E4/16P

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7716NI-E4/16P

Giá: 16,010,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7716NI-E4/16P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7716NI-E4/16P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, 16 cổng vào và 4 cổng ra báo động, 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7716NI-E4

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7716NI-E4

Giá: 10,300,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7716NI-E4
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7716NI-E4 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, 16 cổng vào và 4 cổng ra báo động, 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra,...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E2/8P

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E2/8P

Giá: 8,370,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-E2/8P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E2/8P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7632NI-E2

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7632NI-E2

Giá: 8,770,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7632NI-E2
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7632NI-E2 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-E2

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-E2

Giá: 5,470,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7616NI-E2
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-E2 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E2

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E2

Giá: 4,910,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-E2
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E2 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E1

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E1

Giá: 3,860,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-E1
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E1 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-E1

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-E1

Giá: 4,590,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7616NI-E1
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-E1 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-E1

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-E1

Giá: 3,620,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7604NI-E1
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-E1 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

Giá: 5,070,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7108NI-Q1/8P/M
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4mp, hỗ trợ chuẩn nén H.265+ giúp giảm thiểu dung lượng lưu trữ và băng thông ghi hình giám sát đến 80%, giúp bạn...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

Giá: 2,660,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7108NI-Q1/M
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/M chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4mp, hỗ trợ chuẩn nén H.265+ giúp giảm thiểu dung lượng lưu trữ và băng thông ghi hình giám sát đến 80%, giúp bạn tiết...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

Giá: 3,780,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7104NI-Q1/4P/M
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4mp, hỗ trợ chuẩn nén H.265+ giúp giảm thiểu dung lượng lưu trữ và băng thông ghi hình giám sát đến 80%, giúp bạn...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Giá: 2,170,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7104NI-Q1/M
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/M chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4mp, hỗ trợ chuẩn nén H.265+ giúp giảm thiểu dung lượng lưu trữ và băng thông ghi hình giám sát đến 80%, giúp bạn tiết...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P

Giá: 4,910,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7108NI-Q1/8P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P có độ phân giải ghi hình tối đa lên tới 4Mp, hỗ trợ xem lại đồng thời 4 kênh, hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng 6TB chất lượng, có tính ổn định cao, cho chất lượng hình
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1

Giá: 2,490,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7108NI-Q1
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1 có độ phân giải ghi hình tối đa lên tới 4Mp, hỗ trợ xem lại đồng thời 4 kênh, hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng 6TB chất lượng, có tính ổn định cao, cho chất lượng hình...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

Giá: 3,620,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7104NI-Q1/4P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P có độ phân giải ghi hình tối đa lên tới 4Mp, hỗ trợ xem lại đồng thời 4 kênh, hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng 6TB chất lượng, có tính ổn định cao, cho chất lượng hình
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1

Giá: 2,010,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7104NI-Q1
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1 có độ phân giải ghi hình tối đa lên tới 4Mp, hỗ trợ xem lại đồng thời 4 kênh, hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng 6TB chất lượng, có tính ổn định cao, cho chất lượng hình...
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N9664I-4K/8HD

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N9664I-4K/8HD

Giá: 76,776,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N9664I-4K/8HD
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N9664I-4K/8HD cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt