Đầu ghi hình IP HIKVISION

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E1

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E1

Giá: 3,760,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-E1
Nhà sản xuất: Hikvision

Đầu ghi hình Hikvision IP DS-7608NI-E1 kết nối tối đa 8 Camera IP. Khả năng gán được số lượng camera IP là 8CH 2MP hoặc 8 CH 3MP ( Bitrate 3074K). Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual...
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2

Giá: 4,780,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-E2
Nhà sản xuất: Hikvision

Đầu ghi hình Hikvision IP DS-7608NI-E2 kết nối tối đa 8 Camera IP. Khả năng gán được số lượng camera IP là 8CH 2MP hoặc 8 CH 1080P (Bitrate 3074K). Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-9664NI-I8

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-9664NI-I8

Giá: 65,650,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-9664NI-I8
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR DS-9664NI-I8 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 12MP, Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 4K, VGA1 tối đa 2K; HDMI2/VGA2: FullHD, Hỗ trợ...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-9632NI-I8

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-9632NI-I8

Giá: 48,030,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-9632NI-I8
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-9632NI-I8 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 12MP, Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 4K, VGA1 tối đa 2K; HDMI2/VGA2: FullHD, Hỗ trợ...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7732NI-I4

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7732NI-I4

Giá: 21,230,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7732NI-I4
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7732NI-I4 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 12MP, Cổng ra HDMI 4K và VGA với độ phân giải 1920X1080P, Hỗ trợ tính năng ANR. ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7732NI-K4

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7732NI-K4

Giá: 15,130,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7732NI-K4
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7732NI-K4 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz, Hỗ trợ tính...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7716NI-K4

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7716NI-K4

Giá: 11,750,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7716NI-K4
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 4K DS-7716NI-K4 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz, Hỗ trợ tính...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7632NI-K2/16P

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7632NI-K2/16P

Giá: 15,610,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7632NI-K2/16P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7632NI-K2/16P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz, RJ-45...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7632NI-K2

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7632NI-K2

Giá: 9,570,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7632NI-K2
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7632NI-K2 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7616NI-K2/16P

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7616NI-K2/16P

Giá: 13,360,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7616NI-K2/16P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7616NI-K2/16P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz, hỗ trợ 16
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7616NI-K2

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7616NI-K2

Giá: 7,480,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7616NI-K2
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7616NI-K2 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7608NI-K2/8P

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7608NI-K2/8P

Giá: 9,980,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-K2/8P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7608NI-K2/8P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz, hỗ trợ 8...
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7608NI-K2

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7608NI-K2

Giá: 6,680,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-K2
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 2K DS-7608NI-K2 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 1K HỖ TRỢ WIFI DS-7608NI-K1/W

ĐẦU GHI HIKVISION NVR 1K HỖ TRỢ WIFI DS-7608NI-K1/W

Giá: 5,950,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-K1/W
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HIKVISION NVR 1K HỖ TRỢ WIFI DS-7608NI-K1/W chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, hỗ trợ Wifi, Cổng HDMI/VGA xuất tín hiệu 1920x1080, Có khả năng tạo và phát một mạng Wifi riêng,...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

Giá: 4,100,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7616NI-K1(B)
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-K1(B) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, ổng ra HDMI tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz. Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P,...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B)

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B)

Giá: 6,440,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-K1/8P(B)
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-K1/8P(B) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, ổng ra HDMI tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz. Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P,...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-K1(B)

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-K1(B)

Giá: 3,540,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-K1(B)
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-K1(B) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, ổng ra HDMI tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz. Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P,...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

Giá: 4,830,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7604NI-K1/4P(B)
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, ổng ra HDMI tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz. Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P,...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

Giá: 3,220,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7604NI-K1(B)
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1(B) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, ổng ra HDMI tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz. Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P,...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1

Giá: 4,100,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7604NI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-K1 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, ổng ra HDMI tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz và VGA 1920 × 1080/60Hz. Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, Hỗ trợ tính năng...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7716NI-E4/16P

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7716NI-E4/16P

Giá: 16,010,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7716NI-E4/16P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7716NI-E4/16P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, 16 cổng vào và 4 cổng ra báo động, 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7716NI-E4

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7716NI-E4

Giá: 10,300,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7716NI-E4
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7716NI-E4 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, 16 cổng vào và 4 cổng ra báo động, 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra,...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E2/8P

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E2/8P

Giá: 8,370,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-E2/8P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E2/8P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7632NI-E2

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7632NI-E2

Giá: 8,770,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7632NI-E2
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7632NI-E2 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-E2

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-E2

Giá: 5,470,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7616NI-E2
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-E2 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E2

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E2

Giá: 4,910,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-E2
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E2 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E1

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E1

Giá: 3,860,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608NI-E1
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7608NI-E1 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-E1

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-E1

Giá: 4,590,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7616NI-E1
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7616NI-E1 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-E1

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-E1

Giá: 3,620,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7604NI-E1
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7604NI-E1 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6mp, Cổng ra HDMI/ VGA với độ phân giải 1920x1080P, Hỗ trợ hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

Giá: 5,070,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7108NI-Q1/8P/M
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4mp, hỗ trợ chuẩn nén H.265+ giúp giảm thiểu dung lượng lưu trữ và băng thông ghi hình giám sát đến 80%, giúp bạn...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

Giá: 2,660,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7108NI-Q1/M
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/M chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4mp, hỗ trợ chuẩn nén H.265+ giúp giảm thiểu dung lượng lưu trữ và băng thông ghi hình giám sát đến 80%, giúp bạn tiết...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

Giá: 3,780,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7104NI-Q1/4P/M
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4mp, hỗ trợ chuẩn nén H.265+ giúp giảm thiểu dung lượng lưu trữ và băng thông ghi hình giám sát đến 80%, giúp bạn...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Giá: 2,170,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7104NI-Q1/M
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/M chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4mp, hỗ trợ chuẩn nén H.265+ giúp giảm thiểu dung lượng lưu trữ và băng thông ghi hình giám sát đến 80%, giúp bạn tiết...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P

Giá: 4,910,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7108NI-Q1/8P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P có độ phân giải ghi hình tối đa lên tới 4Mp, hỗ trợ xem lại đồng thời 4 kênh, hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng 6TB chất lượng, có tính ổn định cao, cho chất lượng hình
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1

Giá: 2,490,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7108NI-Q1
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7108NI-Q1 có độ phân giải ghi hình tối đa lên tới 4Mp, hỗ trợ xem lại đồng thời 4 kênh, hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng 6TB chất lượng, có tính ổn định cao, cho chất lượng hình...
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

Giá: 3,620,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7104NI-Q1/4P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P có độ phân giải ghi hình tối đa lên tới 4Mp, hỗ trợ xem lại đồng thời 4 kênh, hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng 6TB chất lượng, có tính ổn định cao, cho chất lượng hình
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1

ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1

Giá: 2,010,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7104NI-Q1
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI NVR HIKVISION DS-7104NI-Q1 có độ phân giải ghi hình tối đa lên tới 4Mp, hỗ trợ xem lại đồng thời 4 kênh, hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng 6TB chất lượng, có tính ổn định cao, cho chất lượng hình...
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9664NI-I8

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9664NI-I8

Giá: 63,980,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-9664NI-I8
Nhà sản xuất: Hikvision

Đầu ghi hình Hikvision IP DS-9664NI-I8 có độ phân giải ghi hình lên tới 12MP, hỗ trợ camera của hãng thứ 3. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi &...
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9632NI-I8

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9632NI-I8

Giá: 46,810,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-9632NI-I8
Nhà sản xuất: Hikvision

Đầu ghi hình Hikvision IP DS-9632NI-I8 có độ phân giải ghi hình lên tới 12MP, hỗ trợ camera của hãng thứ 3. Giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi &...
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-E4

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-E4

Giá: 13,020,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7732NI-E4
Nhà sản xuất: Hikvision

Đầu ghi hình Hikvision IP DS-7732NI-E4 có 32 kênh, độ phân giải ghi rất cao lên tới 5 Megapixels (2560×1920), hỗ trợ cổng HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P.
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-E4

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-E4

Giá: 10,040,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7716NI-E4
Nhà sản xuất: Hikvision

Đầu ghi hình Hikvision IP DS-7716NI-E4 có 16 kênh, độ phân giải ghi hình 5MP@50fps, hỗ trợ cổng HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P, dễ dàng xem từ xa với EZVIZ ICloud, hỗ trợ ONVIF kết nối...
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2

Giá: 5,330,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7616NI-E2
Nhà sản xuất: Hikvision

Đầu ghi hình Hikvision IP DS-7616NI-E2 Chuẩn nén video H.264/MPEG-4.Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua