Đầu ghi hình IP HDPARAGON

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N9664I-4K/8HD

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N9664I-4K/8HD

Giá: 76,776,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N9664I-4K/8HD
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N9664I-4K/8HD cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N9632I-4K/8HD

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N9632I-4K/8HD

Giá: 56,172,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N9632I-4K/8HD
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N9632I-4K/8HD cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7716I-4K/P

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7716I-4K/P

Giá: 27,660,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N7716I-4K/P
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7716I-4K/P cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt...
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7716I-4K

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7716I-4K

Giá: 20,604,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N7716I-4K
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7716I-4K cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt...
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7716I-4K/E

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7716I-4K/E

Giá: 13,740,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N7716I-4K/E
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7716I-4K/E cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt...
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7716I-POE

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7716I-POE

Giá: 18,720,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N7716I-POE
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7716I-POE cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt...
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7732I-SE

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7732I-SE

Giá: 15,624,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N7732I-SE
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7732I-SE cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt...
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7716I-SE

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7716I-SE

Giá: 12,048,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N7716I-SE
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7716I-SE cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt...
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7616I-POE

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7616I-POE

Giá: 10,260,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N7616I-POE
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7616I-POE cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt...
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7608I-POE

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7608I-POE

Giá: 9,780,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N7608I-POE
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7608I-POE cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt...
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7604I-POE

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7604I-POE

Giá: 6,216,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N7604I-POE
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7604I-POE cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt...
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7632I-4K

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7632I-4K

Giá: 11,292,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N7632I-4K
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7632I-4K cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt...
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7616I-SE

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7616I-SE

Giá: 6,396,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N7616I-SE
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7616I-SE cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt...
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7608I-SE

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7608I-SE

Giá: 5,736,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N7608I-SE
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7608I-SE cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt...
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7604I-SE

Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7604I-SE

Giá: 4,236,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-N7604I-SE
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình IP HDParagon HDS-N7604I-SE cao cấp, chuẩn nén H.264 giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển đầu ghi & camera bằng Remote, chuột, bàn phím. Hoạt...