Đầu ghi hình HIKVISION

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7304HUHI-K4

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7304HUHI-K4

Giá: 14,880,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7304HUHI-K4
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7304HUHI-K4 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...
ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7308HUHI-K4

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7308HUHI-K4

Giá: 20,520,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7308HUHI-K4
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7308HUHI-K4 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...
ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7316HUHI-K4

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7316HUHI-K4

Giá: 26,470,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7316HUHI-K4
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7316HUHI-K4 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...
ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7324HUHI-K4

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7324HUHI-K4

Giá: 42,560,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7324HUHI-K4
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7324HUHI-K4 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...
ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7332HUHI-K4

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7332HUHI-K4

Giá: 47,390,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7332HUHI-K4
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7332HUHI-K4 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION HD-TVI DVR 8 Ổ CỨNG DS-8116HQHI-F8/N

ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION HD-TVI DVR 8 Ổ CỨNG DS-8116HQHI-F8/N

Giá: 47,070,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-8116HQHI-F8/N
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION HD-TVI DVR 8 Ổ CỨNG DS-8116HQHI-F8/N công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP...
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION HD-TVI DVR 8 Ổ CỨNG DS-8104HQHI-F8/N

ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION HD-TVI DVR 8 Ổ CỨNG DS-8104HQHI-F8/N

Giá: 39,830,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-8104HQHI-F8/N
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION HD-TVI DVR 8 Ổ CỨNG DS-8104HQHI-F8/N công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP...
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION HD-TVI DVR 8 Ổ CỨNG DS-8108HQHI-F8/N

ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION HD-TVI DVR 8 Ổ CỨNG DS-8108HQHI-F8/N

Giá: 43,370,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-8108HQHI-F8/N
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION HD-TVI DVR 8 Ổ CỨNG DS-8108HQHI-F8/N công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP...
ĐẦU GHI HÌNH DVR THÔNG MINH ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HQHI-K2/4S

ĐẦU GHI HÌNH DVR THÔNG MINH ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HQHI-K2/4S

Giá: 6,840,000vnđ
Mã sản phẩm: iDS-7208HQHI-K2/4S
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HÌNH DVR THÔNG MINH ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HQHI-K2/4S công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và
ĐẦU GHI HÌNH DVR THÔNG MINH ACUSENSE HIKVISION iDS-7216HQHI-K1/4S

ĐẦU GHI HÌNH DVR THÔNG MINH ACUSENSE HIKVISION iDS-7216HQHI-K1/4S

Giá: 9,650,000vnđ
Mã sản phẩm: iDS-7216HQHI-K1/4S
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HÌNH DVR THÔNG MINH ACUSENSE HIKVISION iDS-7216HQHI-K1/4S công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và
ĐẦU GHI HÌNH DVR THÔNG MINH ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HQHI-K1/4S

ĐẦU GHI HÌNH DVR THÔNG MINH ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HQHI-K1/4S

Giá: 6,030,000vnđ
Mã sản phẩm: iDS-7208HQHI-K1/4S
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HÌNH DVR THÔNG MINH ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HQHI-K1/4S công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và
ĐẦU GHI HÌNH DVR THÔNG MINH ACUSENSE HIKVISION iDS-7204HQHI-K1/2S

ĐẦU GHI HÌNH DVR THÔNG MINH ACUSENSE HIKVISION iDS-7204HQHI-K1/2S

Giá: 4,430,000vnđ
Mã sản phẩm: iDS-7204HQHI-K1/2S
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HÌNH DVR THÔNG MINH ACUSENSE HIKVISION iDS-7204HQHI-K1/2S công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và
ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP HIKVISION DS-7332HGHI-SH

ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP HIKVISION DS-7332HGHI-SH

Giá: 31,300,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7332HGHI-SH
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP HIKVISION DS-7332HGHI-SH công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho...
ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP HIKVISION DS-7324HGHI-SH

ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP HIKVISION DS-7324HGHI-SH

Giá: 26,470,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7324HGHI-SH
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP HIKVISION DS-7324HGHI-SH công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho...
ĐẦU GHI TVI 5MP HIKVISION HIK-7204SU-F1/S

ĐẦU GHI TVI 5MP HIKVISION HIK-7204SU-F1/S

Giá: 4,990,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-7204SU-F1/S
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI TVI 5MP HIKVISION HIK-7204SU-F1/S công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh
ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP HIKVISION DS-7616HUHI-F2/N

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP HIKVISION DS-7616HUHI-F2/N

Giá: 16,010,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7616HUHI-F2/N
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP HIKVISION DS-7616HUHI-F2/N công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho...
ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N

Giá: 10,060,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7608HUHI-F2/N
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho...
ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP HIKVISION DS-7604HUHI-F1/N

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP HIKVISION DS-7604HUHI-F1/N

Giá: 5,550,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7604HUHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP HIKVISION DS-7604HUHI-F1/N công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho...
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION H265+ Hỗ trợ POC DS-7216HQHI-K2/P

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION H265+ Hỗ trợ POC DS-7216HQHI-K2/P

Giá: 13,440,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7216HQHI-K2/P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION H265+ Hỗ trợ POC DS-7216HQHI-K2/P công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP...
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION H265+ Hỗ trợ POC DS-7208HQHI-K2/P

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION H265+ Hỗ trợ POC DS-7208HQHI-K2/P

Giá: 7,880,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7208HQHI-K2/P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION H265+ Hỗ trợ POC DS-7208HQHI-K2/P công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP...
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION H265+ Hỗ trợ POC DS-7204HQHI-K1/P

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION H265+ Hỗ trợ POC DS-7204HQHI-K1/P

Giá: 4,590,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7204HQHI-K1/P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION H265+ Hỗ trợ POC DS-7204HQHI-K1/P công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP...
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION H265+ Hỗ trợ POC DS-7208HUHI-K2/P

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION H265+ Hỗ trợ POC DS-7208HUHI-K2/P

Giá: 10,540,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7208HUHI-K2/P
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION H265+ Hỗ trợ POC DS-7208HUHI-K2/P công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP...
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N

Giá: 3,860,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7116HGHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI) cho hình ảnh sắc nét gấp nhiều lần so với chuẩn analog thông thường, khả năng truyền hình ảnh
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7204HGHI-F1

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7204HGHI-F1

Giá: 1,850,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7204HGHI-F1
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7204HGHI-F1 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI) cho hình ảnh sắc nét gấp nhiều lần so với chuẩn analog thông thường, khả năng truyền hình ảnh...
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N

Giá: 2,330,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7208HGHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI) cho hình ảnh sắc nét gấp nhiều lần so với chuẩn analog thông thường, khả năng truyền hình ảnh
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N

Giá: 2,250,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7108HGHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI) cho hình ảnh sắc nét gấp nhiều lần so với chuẩn analog thông thường, khả năng truyền hình ảnh
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N

Giá: 3,940,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7216HGHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI) cho hình ảnh sắc nét gấp nhiều lần so với chuẩn analog thông thường, khả năng truyền hình ảnh
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7104HQHI-K1

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7104HQHI-K1

Giá: 2,660,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7104HQHI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7104HQHI-K1 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7108HQHI-K1

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7108HQHI-K1

Giá: 4,180,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7108HQHI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7108HQHI-K1 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7116HQHI-K1

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7116HQHI-K1

Giá: 6,680,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7116HQHI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7116HQHI-K1 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7208HQHI-K1

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7208HQHI-K1

Giá: 4,990,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7208HQHI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7208HQHI-K1 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7216HQHI-K1

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7216HQHI-K1

Giá: 8,450,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7216HQHI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7216HQHI-K1 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7208HQHI-K2

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7208HQHI-K2

Giá: 5,710,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7208HQHI-K2
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7208HQHI-K2 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7216HQHI-K2

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7216HQHI-K2

Giá: 9,650,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7216HQHI-K2
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7216HQHI-K2 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...
ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7204HQHI-K1

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7204HQHI-K1

Giá: 3,220,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7204HQHI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI HIKVISION DS-7204HQHI-K1 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...
ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP/3MP/4MP H265+ HIKVISION DS-7308HQHI-K4

ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP/3MP/4MP H265+ HIKVISION DS-7308HQHI-K4

Giá: 14,880,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7308HQHI-K4
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP/3MP/4MP H265+ HIKVISION DS-7308HQHI-K4 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và...
ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP/3MP/4MP H265+ HIKVISION DS-7316HQHI-K4

ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP/3MP/4MP H265+ HIKVISION DS-7316HQHI-K4

Giá: 19,710,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7316HQHI-K4
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP/3MP/4MP H265+ HIKVISION DS-7316HQHI-K4 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và...
ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP/3MP/4MP H265+ HIKVISION DS-7324HQHI-K4

ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP/3MP/4MP H265+ HIKVISION DS-7324HQHI-K4

Giá: 25,750,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7324HQHI-K4
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP/3MP/4MP H265+ HIKVISION DS-7324HQHI-K4 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và...
ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP/3MP/4MP H265+ HIKVISION DS-7332HQHI-K4

ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP/3MP/4MP H265+ HIKVISION DS-7332HQHI-K4

Giá: 32,180,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7332HQHI-K4
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI 4 Ổ CỨNG TVI 2MP/3MP/4MP H265+ HIKVISION DS-7332HQHI-K4 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và...
ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7204HUHI-K1

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7204HUHI-K1

Giá: 3,860,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7204HUHI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7204HUHI-K1 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...
ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7208HUHI-K1

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7208HUHI-K1

Giá: 6,360,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7208HUHI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7208HUHI-K1 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...
ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7204HUHI-K2

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7204HUHI-K2

Giá: 4,590,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-7204HUHI-K2
Nhà sản xuất: Hikvision

ĐẦU GHI HD-TVI 5MP H265+ DS-7204HUHI-K2 công nghệ mới High Definition Transport Video Interface (HDTVI), Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI/HDCVI/AHD, Analog camera và IP camera, cho hình ảnh...