Đầu ghi hình HDParagon

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208FTVI-HDMI/KP

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208FTVI-HDMI/KP

Giá: 12,234,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7208FTVI-HDMI/KP
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208FTVI-HDMI/KP hỗ trợ 4 kênh Turbo HD, cấp nguồn qua cáp đồng trục, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ...
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7204FTVI-HDMI/KP

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7204FTVI-HDMI/KP

Giá: 6,780,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7204FTVI-HDMI/KP
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7204FTVI-HDMI/KP hỗ trợ 4 kênh Turbo HD, cấp nguồn qua cáp đồng trục, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ...
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208FTVI-HDMI/K

Giá: 8,376,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7208FTVI-HDMI/K
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208FTVI-HDMI/K hỗ trợ 8 kênh Turbo HD, cấp nguồn qua cáp đồng trục, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ...
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208FTVI-HDMI/KE

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208FTVI-HDMI/KE

Giá: 7,428,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7208FTVI-HDMI/KE
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208FTVI-HDMI/KE hỗ trợ 8 kênh Turbo HD, cấp nguồn qua cáp đồng trục, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ...
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7204FTVI-HDMI/K

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7204FTVI-HDMI/K

Giá: 4,512,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7204FTVI-HDMI/K
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7204FTVI-HDMI/K hỗ trợ 4 kênh Turbo HD, cấp nguồn qua cáp đồng trục, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ...
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7216FTVI-HDMI/S

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7216FTVI-HDMI/S

Giá: 18,720,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7216FTVI-HDMI/S
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7216FTVI-HDMI/S hỗ trợ 16 kênh Turbo HD, cấp nguồn qua cáp đồng trục, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ...
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208FTVI-HDMI/S

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208FTVI-HDMI/S

Giá: 9,876,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7208FTVI-HDMI/S
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208FTVI-HDMI/S hỗ trợ 8 kênh Turbo HD, cấp nguồn qua cáp đồng trục, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ...
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208FTVI-HDMI/SE

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208FTVI-HDMI/SE

Giá: 9,216,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7208FTVI-HDMI/SE
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208FTVI-HDMI/SE hỗ trợ 8 kênh Turbo HD, cấp nguồn qua cáp đồng trục, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ...
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7204FTVI-HDMI/S

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7204FTVI-HDMI/S

Giá: 5,832,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7204FTVI-HDMI/S
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7204FTVI-HDMI/S hỗ trợ 4 kênh Turbo HD, cấp nguồn qua cáp đồng trục, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ...
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7216TVI-HDMI/KP

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7216TVI-HDMI/KP

Giá: 15,708,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7216TVI-HDMI/KP
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7216TVI-HDMI/KP hỗ trợ 16 kênh Turbo HD chuẩn H.265+, cấp nguồn qua cáp đồng trục, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh....
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208TVI-HDMI/KP

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208TVI-HDMI/KP

Giá: 9,216,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7208TVI-HDMI/KP
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208TVI-HDMI/KP hỗ trợ 8 kênh Turbo HD chuẩn H.265+, cấp nguồn qua cáp đồng trục, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7204TVI-HDMI/KP

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7204TVI-HDMI/KP

Giá: 5,364,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7204TVI-HDMI/KP
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7204TVI-HDMI/KP hỗ trợ 4 kênh Turbo HD chuẩn H.265+, cấp nguồn qua cáp đồng trục, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7216TVI-HDMI/K

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7216TVI-HDMI/K

Giá: 11,292,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7216TVI-HDMI/K
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7216TVI-HDMI/K hỗ trợ 16 kênh Turbo HD chuẩn H.265+, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ chống ghi đè lên...
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7216TVI-HDMI/KE

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7216TVI-HDMI/KE

Giá: 9,876,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7216TVI-HDMI/KE
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7216TVI-HDMI/KE hỗ trợ 16 kênh Turbo HD chuẩn H.265+, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ chống ghi đè lên
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208TVI-HDMI/K

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208TVI-HDMI/K

Giá: 5,832,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7208TVI-HDMI/K
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7208TVI-HDMI/K hỗ trợ 8 kênh Turbo HD chuẩn H.265+, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ chống ghi đè lên...
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7204TVI-HDMI/K

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7204TVI-HDMI/K

Giá: 3,768,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7204TVI-HDMI/K
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7204TVI-HDMI/K hỗ trợ 4 kênh Turbo HD chuẩn H.265+, HD 1080p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ chống ghi đè lên...
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7216FTVI-HDMI/N

Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7216FTVI-HDMI/N

Giá: 4,608,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7216FTVI-HDMI/N
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI HDParagon HDS-7216FTVI-HDMI/N hỗ trợ 16 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, HD 720p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ chống ghi đè lên...
Đầu ghi hình TVI 1.0MP HDParagon HDS-7216QTVI-HDMI/NE

Đầu ghi hình TVI 1.0MP HDParagon HDS-7216QTVI-HDMI/NE

Giá: 4,608,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7216QTVI-HDMI/NE
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI 1.0MP HDParagon HDS-7216QTVI-HDMI/NE hỗ trợ 8 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, HD 720p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ chống ghi...
Đầu ghi hình TVI 1.0MP HDParagon HDS-7208QTVI-HDMI/NE

Đầu ghi hình TVI 1.0MP HDParagon HDS-7208QTVI-HDMI/NE

Giá: 2,724,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7208QTVI-HDMI/NE
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI 1.0MP HDParagon HDS-7208QTVI-HDMI/NE hỗ trợ 8 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, HD 720p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ chống ghi...
Đầu ghi hình TVI 1.0MP HDParagon HDS-7204QTVI-HDMI/N

Đầu ghi hình TVI 1.0MP HDParagon HDS-7204QTVI-HDMI/N

Giá: 2,160,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7204QTVI-HDMI/N
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI 1.0MP HDParagon HDS-7204QTVI-HDMI/N hỗ trợ 8 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, HD 720p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ chống ghi đè
Đầu ghi hình TVI 1.0MP HDParagon HDS-7208TVI-BX/N

Đầu ghi hình TVI 1.0MP HDParagon HDS-7208TVI-BX/N

Giá: 3,816,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7208TVI-BX/N
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI 1.0MP HDParagon HDS-7208TVI-BX/N hỗ trợ 8 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, HD 720p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ chống ghi đè...
Đầu ghi hình TVI 1.0MP HDParagon HDS-7204TVI-BX/N

Đầu ghi hình TVI 1.0MP HDParagon HDS-7204TVI-BX/N

Giá: 2,448,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-7204TVI-BX/N
Nhà sản xuất: PARAGON
Đầu ghi hình TVI 1.0MP HDParagon HDS-7204TVI-BX/N hỗ trợ 4 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, HD 720p, Hỗ trợ xem lại nhiều kênh cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh. Hổ trợ chế độ chống ghi đè...