Đầu Ghi Camera HiLook

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-224G-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-224G-K2

Giá: 11,500,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-224G-K2
Nhà sản xuất: HILOOK

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-224G-K2 Độ phân giải ghi hình 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) hoặc 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-232G-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-232G-K2

Giá: 12,500,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-232G-K2
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-232G-K2 Độ phân giải ghi hình 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) hoặc 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216G-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216G-K2

Giá: 8,140,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-216G-K2
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216G-K2 Độ phân giải ghi hình 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) hoặc 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216G-K1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216G-K1

Giá: 5,060,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-216G-K1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216G-K1 Độ phân giải ghi hình 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) hoặc 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208G-F1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208G-F1

Giá: 2,980,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-208G-F1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208G-F1 Độ phân giải ghi hình 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) hoặc 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204G-F1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204G-F1

Giá: 2,140,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-204G-F1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204G-F1 Độ phân giải ghi hình 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) hoặc 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-232Q-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-232Q-K2

Giá: 16,200,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-232Q-K2
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-232Q-K2 Độ phân giải ghi hình 4MP Lite: 15fps, 3MP: 15fps, 1080P : 15fps , 1080P Lite : 25fps, 1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI :4K, 1 cổng mạng 10/100/1000M, Hỗ...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-224Q-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-224Q-K2

Giá: 15,200,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-224Q-K2
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-224Q-K2 Độ phân giải ghi hình 4MP Lite: 15fps, 3MP: 15fps, 1080P : 15fps , 1080P Lite : 25fps, 1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI :4K, 1 cổng mạng 10/100/1000M, Hỗ...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216Q-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216Q-K2

Giá: 9,980,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-216Q-K2
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216Q-K2 Gán được 02/4 camera IP 6MP (lên tới 06/12 camera IP khi tắt các kênh analog ), Dung lượng tối đa 10TB, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Độ...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216Q-K1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216Q-K1

Giá: 8,960,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-216Q-K1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216Q-K1 Gán được 02/4 camera IP 6MP (lên tới 06/12 camera IP khi tắt các kênh analog ), Dung lượng tối đa 10TB, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Độ...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208Q-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208Q-K2

Giá: 6,400,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-208Q-K2
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208Q-K2 Gán được 02/4 camera IP 6MP (lên tới 06/12 camera IP khi tắt các kênh analog ), Dung lượng tối đa 10TB, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Độ...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208Q-K1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208Q-K1

Giá: 4,980,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-208Q-K1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208Q-K1 Gán được 02/4 camera IP 6MP (lên tới 06/12 camera IP khi tắt các kênh analog ), Dung lượng tối đa 10TB, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Độ...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204Q-K1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204Q-K1

Giá: 3,180,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-204Q-K1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204Q-K1 Gán được 02/4 camera IP 6MP (lên tới 06/12 camera IP khi tắt các kênh analog ), Dung lượng tối đa 10TB, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Độ...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216U-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216U-K2

Giá: 7,650,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-216U-K2
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216U-K2 Độ phân giải ghi hình 5MP: 12fps, 4MP: 15fps, 3MP: 18fps, 1920×1080P: 25 (P)/30 (N) fps/ch,1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI : 1920x1080. Đầu ghi 8/16 kênh...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208U-K1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208U-K1

Giá: 7,650,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-208U-K1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208U-K1 Độ phân giải ghi hình 5MP: 12fps, 4MP: 15fps, 3MP: 18fps, 1920×1080P: 25 (P)/30 (N) fps/ch,1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI : 1920x1080. Đầu ghi 8/16 kênh...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204U-K1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204U-K1

Giá: 4,700,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-204U-K1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204U-K1 Độ phân giải ghi hình 5MP: 12fps, 4MP: 15fps, 3MP: 18fps, 1920×1080P: 25 (P)/30 (N) fps/ch,1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI : 1920x1080. Đầu ghi 8/16 kênh...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D/W

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D/W

Giá: 1,980,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-108MH-D/W
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D/W 50Mbps Bit Rate Input Max (lên tới 8 kênh video IP), 1 cổng SATA, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 2 ăng-ten ngoài, tốc độ truyền dẫn lên tới 144Mbps, vỏ sắt 1U...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D/W

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D/W

Giá: 1,800,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-104MH-D/W
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D/W 50Mbps Bit Rate Input Max (lên tới 4 kênh video IP), 1 cổng SATA, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 2 ăng-ten ngoài, tốc độ truyền dẫn lên tới 144Mbps, vỏ sắt 1U...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-216MH-C/16P

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-216MH-C/16P

Giá: 13,000,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-216MH-C/16P
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-216MH-C/16P Đầu ghi hình NVR 16 kênh, Gán tối đa 16 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 160Mbps , băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ camera của...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-216MH-C

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-216MH-C

Giá: 7,980,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-216MH-C
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-216MH-C Đầu ghi hình NVR 16 kênh, Gán tối đa 16 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 160Mbps , băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ camera của bên...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-208MH-C/8P

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-208MH-C/8P

Giá: 9,000,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-208MH-C/8P
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-208MH-C/8P Đầu ghi hình NVR 8 kênh, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 80Mbps , băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ camera của bên...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-208MH-C

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-208MH-C

Giá: 6,000,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-208MH-C
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-208MH-C Đầu ghi hình NVR 8 kênh, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 80Mbps , băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ camera của bên thứ
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-116MH-C

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-116MH-C

Giá: 5,580,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-116MH-C
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-116MH-C chất lượng, Đầu ghi hình NVR 16 kênh, Gán tối đa 16 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 160Mbps , băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-C/8P (B)

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-C/8P (B)

Giá: 6,980,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-108MH-C/8P (B)
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-C/8P (B) chất lượng, Đầu ghi hình NVR 8 kênh, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 80Mbps , băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-C (B)

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-C (B)

Giá: 3,780,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-108MH-C (B)
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-C (B)) chất lượng, Đầu ghi hình NVR 8 kênh, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 80Mbps , băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-C (B)

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-C (B)

Giá: 3,580,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-104MH-C (B)
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-C (B) chất lượng, Đầu ghi hình NVR 4 kênh, Gán tối đa 4 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 40Mbps,, băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-C/4P (B)

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-C/4P (B)

Giá: 4,820,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-104MH-C/4P (B)
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-C/4P (B) chất lượng, Đầu ghi hình NVR 4 kênh, Gán tối đa 4 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 40Mbps,, băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108H-D/8P

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108H-D/8P

Giá: 6,000,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-108H-D/8P
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108H-D/8P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 4MP, Băng thông vào tối đa, 60Mbps , băng thông đầu ra 60Mbps;...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108H-D

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108H-D

Giá: 3,000,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-108H-D
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108H-D chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 4MP, Băng thông vào tối đa, 60Mbps , băng thông đầu ra 60Mbps; Hỗ...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D/8P

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D/8P

Giá: 6,100,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-108MH-D/8P
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D/8P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 4MP, Băng thông vào tối đa, 60Mbps , băng thông đầu ra 60Mbps;
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D

Giá: 3,060,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-108MH-D
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 4MP, Băng thông vào tối đa, 60Mbps , băng thông đầu ra 60Mbps; Hỗ