Camera IP NICHIETSU

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-7PE/I2M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-7PE/I2M

Giá: 1,553,250vnđ
Mã sản phẩm: NC-7PE/I2M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-7PE/I2M. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony Exmor IMX322 Cmos sensor (SN322). Độ phân giải: 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-64/I2M/AL

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-64/I2M/AL

Giá: 1,789,500vnđ
Mã sản phẩm: NC-64/I2M/AL
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-64/I2M/AL. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony Exmor IMX322 Cmos sensor, hỗ trợ alarm, audio (SN322AW). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-64/I2M/SL

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-64/I2M/SL

Giá: 2,129,250vnđ
Mã sản phẩm: NC-64/I2M/SL
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-64/I2M/SL. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony 291 starlight (SN291SL). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-64/I4M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-64/I4M

Giá: 1,820,250vnđ
Mã sản phẩm: NC-64/I4M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-64/I4M. IP 4.0M Chip Omi 4689 (OV4689). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-7PE/I1M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-7PE/I1M

Giá: 955,500vnđ
Mã sản phẩm: NC-7PE/I1M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-7PE/I1M. IP 1.0M, Chip 1/4 OV9712 sensor (V9712). Độ phân giải: 1280x720@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-7PE/I2M/AL

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-7PE/I2M/AL

Giá: 1,814,250vnđ
Mã sản phẩm: NC-7PE/I2M/AL
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-7PE/I2M/AL. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony Exmor IMX322 Cmos sensor, hỗ trợ alarm, audio (SN322AW). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-349Z/I1.3M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-349Z/I1.3M

Giá: 1,442,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-349Z/I1.3M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-349Z/I1.3M. IP 1.3M, Chip 1/3" Aptina ARO130 cmos sensor (AR130), Độ phân giải: 1280x960@25fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-349Z/I2M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-349Z/I2M

Giá: 1,791,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-349Z/I2M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-349Z/I2M. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony Exmor IMX322 Cmos sensor (SN322). Độ phân giải: 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-349Z/I2M/AL

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-349Z/I2M/AL

Giá: 1,863,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-349Z/I2M/AL
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-349Z/I2M/AL. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony Exmor IMX322 Cmos sensor, hỗ trợ alarm, audio (SN322AW). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-349Z/I2M/SL

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-349Z/I2M/SL

Giá: 2,392,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-349Z/I2M/SL
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-349Z/I2M/SL. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony 291 starlight (SN291SL). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-1KQ/I4M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-1KQ/I4M

Giá: 1,893,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-1KQ/I4M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-1KQ/I4M. IP 4.0M Chip Omi 4689 (OV4689). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-349Z/I4M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-349Z/I4M

Giá: 2,083,500vnđ
Mã sản phẩm: NC-349Z/I4M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-349Z/I4M. IP 4.0M Chip Omi 4689 (OV4689). Độ phân giải 1984x1225@30fps
 CAMERA IP Nichietsu-HD NC-63/I1M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-63/I1M

Giá: 939,750vnđ
Mã sản phẩm: NC-63/I1M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-63/I1M. IP 1.0M, Chip 1/4 OV9712 sensor (V9712). Độ phân giải: 1280x720@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-63/I2M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-63/I2M

Giá: 1,537,500vnđ
Mã sản phẩm: NC-63/I2M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-63/I2M. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony Exmor IMX322 Cmos sensor (SN322). Độ phân giải: 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-7PE/I2M/SL

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-7PE/I2M/SL

Giá: 2,392,500vnđ
Mã sản phẩm: NC-7PE/I2M/SL
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-7PE/I2M/SL. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony 291 starlight (SN291SL). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-201/I2M/SL

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-201/I2M/SL

Giá: 2,097,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-201/I2M/SL
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-201/I2M/SL. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony 291 starlight (SN291SL). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-201/I4M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-201/I4M

Giá: 1,788,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-201/I4M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-201/I4M. IP 4.0M Chip Omi 4689 (OV4689). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-1KQ/I1.3M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-1KQ/I1.3M

Giá: 1,273,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-1KQ/I1.3M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-1KQ/I1.3M. IP 1.3M, Chip 1/3" Aptina ARO130 cmos sensor (AR130), Độ phân giải: 1280x960@25fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-201/I2M/AL

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-201/I2M/AL

Giá: 1,757,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-201/I2M/AL
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-201/I2M/AL. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony Exmor IMX322 Cmos sensor, hỗ trợ alarm, audio (SN322AW). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-1KQ/I2M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-1KQ/I2M

Giá: 1,602,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-1KQ/I2M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-1KQ/I2M. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony Exmor IMX322 Cmos sensor (SN322). Độ phân giải: 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-1KQ/I2M/AL

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-1KQ/I2M/AL

Giá: 1,863,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-1KQ/I2M/AL
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-1KQ/I2M/AL. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony Exmor IMX322 Cmos sensor, hỗ trợ alarm, audio (SN322AW). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-1KQ/I2M/SL

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-1KQ/I2M/SL

Giá: 2,203,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-1KQ/I2M/SL
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-1KQ/I2M/SL. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony 291 starlight (SN291SL). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-1KQ/I1M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-1KQ/I1M

Giá: 1,026,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-1KQ/I1M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-1KQ/I1M. IP 1.0M, Chip 1/4 OV9712 sensor (V9712). Độ phân giải: 1280x720@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-349Z/I1M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-349Z/I1M

Giá: 1,194,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-349Z/I1M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-349Z/I1M. IP 1.0M, Chip 1/4 OV9712 sensor (V9712). Độ phân giải: 1280x720@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-201/I1.3M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-201/I1.3M

Giá: 1,146,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-201/I1.3M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-201/I1.3M. IP 1.3M, Chip 1/3" Aptina ARO130 cmos sensor (AR130). Độ phân giải: 1280x960@25fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-D100/I1.3M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-D100/I1.3M

Giá: 1,007,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-D100/I1.3M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-D100/I1.3M. IP 1.3M, Chip 1/3" Aptina ARO130 cmos sensor (AR130), Độ phân giải: 1280x960@25fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-D100/I2M/SL

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-D100/I2M/SL

Giá: 1,958,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-D100/I2M/SL
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-D100/I2M/SL. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony 291 starlight (SN291SL). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-D100/I4M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-D100/I4M

Giá: 1,649,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-D100/I4M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-D100/I4M. IP 4.0M Chip Omi 4689 (OV4689). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-201/I2M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-201/I2M

Giá: 1,496,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-201/I2M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-201/I2M. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony Exmor IMX322 Cmos sensor (SN322). Độ phân giải: 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-201/I1M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-201/I1M

Giá: 899,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-201/I1M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-201/I1M. IP 1.0M, Chip 1/4 OV9712 sensor (V9712). Độ phân giải: 1280x720@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-D100/I2M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-D100/I2M

Giá: 1,357,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-D100/I2M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-D100/I2M. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony Exmor IMX322 Cmos sensor (SN322), Độ phân giải: 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-D100/I2M/AL

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-D100/I2M/AL

Giá: 1,618,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-D100/I2M/AL
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-D100/I2M/AL. IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony Exmor IMX322 Cmos sensor, hỗ trợ alarm, audio (SN322AW). Độ phân giải 1984x1225@30fps
Camera Nichietsu-HD NC-D100/I1M

Camera Nichietsu-HD NC-D100/I1M

Giá: liên hệ
Mã sản phẩm: NC-D100/I1M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

Nichietsu-HD NC-D100/I1M. IP 1.0M, Chip 1/4 OV9712 sensor (V9712), Độ phân giải: 1280x720@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-306/I2M/AL

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-306/I2M/AL

Giá: 2,561,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-306/I2M/AL
Nhà sản xuất: NICHIETSU

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-306/I2M/AL IP 2.0M Chip 1/2.8" Sony Exmor IMX322 Cmos sensor, hỗ trợ alarm, audio (SN322AW). Độ phân giải 1984x1225@30fps
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-813I2M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-813I2M

Giá: 14,060,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-813I2M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-813I2M Hỗ trợ phần mềm miễn phí CMS 64 camera, tích hợp phân quyền xem từ xa qua web, Hỗ trợ địa chỉ IP, tên miền miễn phí, Cloud, kết nối P2P, Hỗ trợ chức năng motion báo...
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-813I1.3M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-813I1.3M

Giá: 13,020,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-813I1.3M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-813I1.3M Hỗ trợ phần mềm miễn phí CMS 64 camera, tích hợp phân quyền xem từ xa qua web, Hỗ trợ địa chỉ IP, tên miền miễn phí, Cloud, kết nối P2P, Hỗ trợ chức năng motion báo
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-11CP/I1.3M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-11CP/I1.3M

Giá: 11,840,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-11CP/I1.3M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-11CP/I1.3M Thông báo sự kiện bằng Mail, FTP, ghi hình trên web file avi, jpeg, Hỗ trợ địa chỉ IP, tên miền miễn phí, Cloud, kết nối P2P, Hỗ trợ chức năng motion báo chuyển...
CAMERA IP Nichietsu NC-16I2M 10X

CAMERA IP Nichietsu NC-16I2M 10X

Giá: 7,280,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-16I2M 10X
Nhà sản xuất: NICHIETSU

CAMERA IP Nichietsu NC-16I2M 10X Hỗ trợ địa chỉ IP, tên miền miễn phí, Cloud, kết nối P2P, Hỗ trợ chức năng motion báo chuyển động, Nguồn điện: 12VDC, Chuẩn IP65: chống bám bụi, mưa nắng, chống đập...
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-10CP/I2M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-10CP/I2M

Giá: 11,840,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-10CP/I2M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-10CP/I2M Cho phép thay đổi địa chỉ set up camera từ xa trên bàn điều khiển. Lưu nhớ được 128 vị trí đã được cài đặt trước. Điều khiển RS485 (PELC, KALATEL,…) Nguồn: DC:...
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-10CP/I1.3M

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-10CP/I1.3M

Giá: 4,750,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-10CP/I1.3M
Nhà sản xuất: NICHIETSU

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-10CP/I1.3M Hỗ trợ phần mềm miễn phí CMS 64 camera, tích hợp phân quyền hỗ trợ xem từ xa qua web, Thông báo sự kiện bằng Mail, FTP, ghi hình trên web file avi, jpeg
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-15I2M 4X

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-15I2M 4X

Giá: 4,750,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-15I2M 4X
Nhà sản xuất: NICHIETSU

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-15I2M 4X IP 2.0M, chip Sony Exmor IMX322 cmos sensor. Độ phân giải 2 Megapixel HD (1960x1080@25fps)
CAMERA IP Nichietsu-HD NC-15I1.3M 4X

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-15I1.3M 4X

Giá: 41,300,000vnđ
Mã sản phẩm: NC-15I1.3M 4X
Nhà sản xuất: NICHIETSU

CAMERA IP Nichietsu-HD NC-15I1.3M 4X chip Sony Exmor IMX225 cmos sensor. Độ phân giải 1.3 Megapixel HD (1305 x 977 @30fps)