Camera IP HiLook

Camera IP HiLook IPC-C220H-D/W

Camera IP HiLook IPC-C220H-D/W

Giá: 1,500,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-C220H-D/W
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP IPC-C220H-D/Wchất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu việt...
Camera IP HiLook IPC-P220-D/W

Camera IP HiLook IPC-P220-D/W

Giá: 860,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-P220-D/W
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP IPC-P220-D/W chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu việt...
Camera IP HiLook IPC-C100-D/W

Camera IP HiLook IPC-C100-D/W

Giá: 880,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-C100-D/W
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP IPC-C100-D/W chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu việt...
Camera IP HiLook IPC-C120-D/W

Camera IP HiLook IPC-C120-D/W

Giá: 1,200,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-C120-D/W
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP IPC-C120-D/W chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu việt...
Camera IP HiLook IPC-B120-D/W

Camera IP HiLook IPC-B120-D/W

Giá: 2,780,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-N1200I-DE3
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP IPC-B120-D/W chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu việt...
Camera PTZ HiLook PTZ-N1400I-DE3

Camera PTZ HiLook PTZ-N1400I-DE3

Giá: 7,200,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-N1400I-DE3
Nhà sản xuất: HILOOK

Camera PTZ HiLook PTZ-N1400I-DE3 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera PTZ HiLook PTZ-N1200I-DE3

Camera PTZ HiLook PTZ-N1200I-DE3

Giá: 6,600,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-N1200I-DE3
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera PTZ PTZ-N1200I-DE3 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu việt
Camera PTZ 4X HiLook PTZ-N2204I-DE3

Camera PTZ 4X HiLook PTZ-N2204I-DE3

Giá: 7,000,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-N2204I-DE3
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera PTZ 4X HiLook PTZ-N2204I-DE3 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera PTZ 4X HiLook PTZ-N2404I-DE3

Camera PTZ 4X HiLook PTZ-N2404I-DE3

Giá: 7,600,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-N2404I-DE3
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera PTZ 4X HiLook PTZ-N2404I-DE3 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera PTZ 15X HiLook PTZ-N4215I-DE(B)

Camera PTZ 15X HiLook PTZ-N4215I-DE(B)

Giá: 14,820,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-N4215I-DE(B)
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera PTZ 15X HiLook PTZ-N4215I-DE(B) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính
Camera PTZ 25X HiLook PTZ-N4225I-DE(B)

Camera PTZ 25X HiLook PTZ-N4225I-DE(B)

Giá: 15,420,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-N4225I-DE(B)
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera PTZ 25X HiLook PTZ-N4225I-DE(B) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-B650H-V

Camera IP 5.0MP HiLook IPC-B650H-V

Giá: 5,600,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-B650H-V
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-B650H-V chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-B150H

Camera IP 5.0MP HiLook IPC-B150H

Giá: 3,500,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-B150H
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-B150H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-T651H-Z

Camera IP 5.0MP HiLook IPC-T651H-Z

Giá: 5,900,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-T651H-Z
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-T651H-Z chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-D650H-V

Camera IP 5.0MP HiLook IPC-D650H-V

Giá: 5,600,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-D650H-V
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-D650H-V chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-D150H

Camera IP 5.0MP HiLook IPC-D150H

Giá: 3,700,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-D150H
Nhà sản xuất: HILOOK

Camera IP 5.0MP HiLook IPC-D150H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-T250H

Camera IP 5.0MP HiLook IPC-T250H

Giá: 3,500,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-T250H
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-T250H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-B640H-V

Camera IP 4.0MP HiLook IPC-B640H-V

Giá: 5,400,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-B640H-V
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-B640H-V chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-B140H

Camera IP 4.0MP HiLook IPC-B140H

Giá: 2,950,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-B140H
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-B140H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-D640H-V

Camera IP 4.0MP HiLook IPC-D640H-V

Giá: 5,400,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-D640H-V
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-D640H-V chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-T240H

Camera IP 4.0MP HiLook IPC-T240H

Giá: 2,950,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-T240H
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T240H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-D140H

Camera IP 4.0MP HiLook IPC-D140H

Giá: 3,000,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-D140H
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-D140H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-B620H-V

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-B620H-V

Giá: 4,700,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-B620H-V
Nhà sản xuất: HILOOK

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-B620H-V chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-B121H

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-B121H

Giá: 2,000,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-B121H
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-B121H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T621H-Z

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T621H-Z

Giá: 5,000,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-T621H-Z
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T621H-Z chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-D620H-V

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-D620H-V

Giá: 4,700,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-D620H-V
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-D620H-V chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T220H-U

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T220H-U

Giá: 2,500,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-T220H-U
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T220H-U chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T221H

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T221H

Giá: 2,000,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-T221H
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T221H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-D121H

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-D121H

Giá: 2,050,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-D121H
Nhà sản xuất: HILOOK

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-D121H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...