Camera IP DAHUA

Camera IP Dahua IPC-C35P
Giá: 2,700,000vnđ
Camera IP Dahua IPC-C15P
Giá: 2,300,000vnđ
Camera IP Dahua DH-IPC-A15P
Giá: 4,100,000vnđ
Camera IP Dahua DH-IPC-K15P
Giá: 2,900,000vnđ
Camera IP Dahua IPC-K35A
Giá: 3,840,000vnđ
Camera IP Dahua IPC-HUM8101
Giá: 11,980,000vnđ
Camera IP Dahua IPC-HFW1320SP-W

Camera IP Dahua IPC-HFW1320SP-W

Giá: 3,670,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HFW1320SP-W
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HFW1320SP-W chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 3 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-HFW1120SP-W

Camera IP Dahua IPC-HFW1120SP-W

Giá: 3,300,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HFW1120SP-W
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HFW1120SP-W chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 1.3 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-HDBW1120EP-W

Camera IP Dahua IPC-HDBW1120EP-W

Giá: 3,300,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HDBW1120EP-W
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HDBW1120EP-W chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 3.0 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-C35P

Camera IP Dahua IPC-C35P

Giá: 2,700,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-C35P
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-C35P chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 3.0 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-C15P

Camera IP Dahua IPC-C15P

Giá: 2,300,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-C15P
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-C15P chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 1.3 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua DH-IPC-A15P

Camera IP Dahua DH-IPC-A15P

Giá: 4,100,000vnđ
Mã sản phẩm: DH-IPC-A15P
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua DH-IPC-A15P chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 1.3 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua DH-IPC-K15P

Camera IP Dahua DH-IPC-K15P

Giá: 2,900,000vnđ
Mã sản phẩm: DH-IPC-K15P
Nhà sản xuất: Dahua

Camera IP Dahua DH-IPC-K15P chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 1.3 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua DH-IPC-EB5500P

Camera IP Dahua DH-IPC-EB5500P

Giá: 8,700,000vnđ
Mã sản phẩm: DH-IPC-EB5500P
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua DH-IPC-EB5500P chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 2.0 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-HDBW4221FP-AS

Camera IP Dahua IPC-HDBW4221FP-AS

Giá: 5,880,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HDBW4221FP-AS
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HDBW4221FP-AS chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 2.0 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-HDW4220EP

Camera IP Dahua IPC-HDW4220EP

Giá: 5,880,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HDW4220EP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HDW4220EP chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 2.0 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-HDBW4220EP

Camera IP Dahua IPC-HDBW4220EP

Giá: 5,940,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HDBW4220EP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HDBW4220EP chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 2.0 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-HFW4220EP

Camera IP Dahua IPC-HFW4220EP

Giá: 5,940,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HFW4220EP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HFW4220EP chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 2.0 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-K35A

Camera IP Dahua IPC-K35A

Giá: 3,840,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-K35A
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-K35A chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 3.0 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-HDW1320SP

Camera IP Dahua IPC-HDW1320SP

Giá: 3,380,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HDW1320SP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HDW1320SP chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 3.0 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-HFW1320SP

Camera IP Dahua IPC-HFW1320SP

Giá: 3,380,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HFW1320SP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HFW1320SP chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 2.0 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-HFW1220MP-S-I2

Camera IP Dahua IPC-HFW1220MP-S-I2

Giá: 3,180,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HFW1220MP-S-I2
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HFW1220MP-S-I2 chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 2.0 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-HFW1220MP-AS-I2

Camera IP Dahua IPC-HFW1220MP-AS-I2

Giá: 3,530,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HFW1220MP-AS-I2
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HFW1220MP-AS-I2chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 2.0 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-HDBW1220EP-S

Camera IP Dahua IPC-HDBW1220EP-S

Giá: 3,060,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HDBW1220EP-S
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HDBW1220EP-S chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 2.0 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-HDW1220SP

Camera IP Dahua IPC-HDW1220SP

Giá: 3,000,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HDW1220SP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HDW1220SP chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 2.0 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-HFW1220SP

Camera IP Dahua IPC-HFW1220SP

Giá: 3,000,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HFW1220SP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HFW1220SP chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 2.0 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera IP Dahua IPC-HDW1120SP

Camera IP Dahua IPC-HDW1120SP

Giá: 2,700,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HDW1120SP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HDW1120SP chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 1.3 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, có khe cắm thẻ nhớ dung lượng lên đến 128Gb, tích hợp Wifi (IEEE802.11b/g/n), chất lượng
Camera IP Dahua IPC-HFW1120SP

Camera IP Dahua IPC-HFW1120SP

Giá: 2,700,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HFW1120SP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HFW1120SP chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 1.3 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, có khe cắm thẻ nhớ dung lượng lên đến 128Gb, tích hợp Wifi (IEEE802.11b/g/n), chất lượng
Camera IP Dahua IPC-HUM8101

Camera IP Dahua IPC-HUM8101

Giá: 11,980,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HUM8101
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HUM8101 thiết kế nhỏ gọn, độ phân giải 1.3 Megapixel, phù hợp với mọi địa hình bí mật. Đặc biệt tích hợp các tính năng cảnh báo thông minh, dò tìm khuôn mặt, phát hiện thay đổi...
Camera 1.3MP DAHUA IP IPC-HUM8101

Camera 1.3MP DAHUA IP IPC-HUM8101

Giá: 11,980,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HUM8101
Nhà sản xuất: Dahua

Camera Dahua IP IPC-HUM8101 Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với mọi địa hình bí mật. Đặc biệt tích hợp các tính năng cảnh báo thông minh, dò tìm khuôn mặt, phát hiện thay đổi hiện trường, cảnh báo xâm...