CAMERA HDPARAGON

Camera SPEED DOME TVI 2.0MP HDParagon HDS-PT7230TVI-IR

Camera SPEED DOME TVI 2.0MP HDParagon HDS-PT7230TVI-IR

Giá: 28,524,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-PT7230TVI-IR
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera SPEED DOME TVI 2.0MP HDParagonHDS-PT7230TVI-IR có độ phân giải 2.0 megapixel, thiết kế tinh tế kiểu dáng và cho chất lượng hình ảnh trung thực vượt trội hơn so với các thương hiệu khác hiện...
Camera SPEED DOME TVI 2.0MP HDParagon HDS-PT7223TVI-IR

Camera SPEED DOME TVI 2.0MP HDParagon HDS-PT7223TVI-IR

Giá: 16,236,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-PT7223TVI-IR
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera SPEED DOME TVI 2.0MP HDParagon HDS-PT7223TVI-IR có độ phân giải 2.0 megapixel, thiết kế tinh tế kiểu dáng và cho chất lượng hình ảnh trung thực vượt trội hơn so với các thương hiệu khác hiện...
Camera SPEED DOME TVI 2.0MP HDParagon HDS-PT5230TVI-DN

Camera SPEED DOME TVI 2.0MP HDParagon HDS-PT5230TVI-DN

Giá: 22,764,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-PT5230TVI-DN
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera SPEED DOME TVI 2.0MP HDParagonHDS-PT5230TVI-DN có độ phân giải 2.0 megapixel, thiết kế tinh tế kiểu dáng và cho chất lượng hình ảnh trung thực vượt trội hơn so với các thương hiệu khác hiện...
Camera SPEED DOME TVI 2.0MP HDParagon HDS-PT5223TVI-DN

Camera SPEED DOME TVI 2.0MP HDParagon HDS-PT5223TVI-DN

Giá: 16,236,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-PT5223TVI-DN
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera SPEED DOME TVI 2.0MP HDParagon HDS-PT5223TVI-DN có độ phân giải 2.0 megapixel, thiết kế tinh tế kiểu dáng và cho chất lượng hình ảnh trung thực vượt trội hơn so với các thương hiệu khác hiện...
Camera SPEED DOME TVI 2.0MP HDParagon HDS-PT5215TVI-DN

Camera SPEED DOME TVI 2.0MP HDParagon HDS-PT5215TVI-DN

Giá: 12,456,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-PT5215TVI-DN
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera SPEED DOME TVI 2.0MP HDParagon HDS-PT5215TVI-DN có độ phân giải 2.0 megapixel, thiết kế tinh tế kiểu dáng và cho chất lượng hình ảnh trung thực vượt trội hơn so với các thương hiệu khác hiện...
Camera SPEED DOME TVI 1.0MP HDParagon HDS-PT5123TVI-DN

Camera SPEED DOME TVI 1.0MP HDParagon HDS-PT5123TVI-DN

Giá: 12,456,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-PT5123TVI-DN
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera SPEED DOME TVI 1.0MP HDParagon HDS-PT5123TVI-DN có độ phân giải 1.0 megapixel, thiết kế tinh tế kiểu dáng và cho chất lượng hình ảnh trung thực vượt trội hơn so với các thương hiệu khác hiện...
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-5897TVI-360P

Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-5897TVI-360P

Giá: 7,308,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5897TVI-360P
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-5897TVI-360P, được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh...
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-5897TVI-IRZ3

Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-5897TVI-IRZ3

Giá: 4,644,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5897TVI-IRZ3
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-5897TVI-IRZ3, được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh...
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-1897TVI-IRZ3

Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-1897TVI-IRZ3

Giá: 4,728,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1897TVI-IRZ3
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-1897TVI-IRZ3, được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh...
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-1897TVI-IR5

Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-1897TVI-IR5

Giá: 3,180,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1897TVI-IR5
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-1897TVI-IR5, được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh...
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-5897TVI-IR3

Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-5897TVI-IR3

Giá: 2,748,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5897TVI-IR3
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-5897TVI-IR3, được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh...
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-1897TVI-IR3

Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-1897TVI-IR3

Giá: 2,832,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1897TVI-IR3
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-1897TVI-IR3, được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh...
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-5897TVI-IRM

Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-5897TVI-IRM

Giá: 2,316,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5897TVI-IRM
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-5897TVI-IRM, được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh...
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-1897TVI-IR

Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-1897TVI-IR

Giá: 2,316,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1897TVI-IR
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 5.0MP HDParagon HDS-1897TVI-IR, được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh...
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895TVI-VFIRZ3

Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895TVI-VFIRZ3

Giá: 5,496,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1895TVI-VFIRZ3
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895TVI-VFIRZ3 dòng chống ngược sáng, được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng...
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-5895TVI-VFIRZ3

Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-5895TVI-VFIRZ3

Giá: 5,412,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5895TVI-VFIRZ3
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-5895TVI-VFIRZ3 dòng chống ngược sáng, được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng...
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895TVI-IR5

Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895TVI-IR5

Giá: 3,780,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1895TVI-IR5
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895TVI-IR5 dòng chống ngược sáng, được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục,...
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895TVI-IR3

Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895TVI-IR3

Giá: 3,528,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1895TVI-IR3
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895TVI-IR3 dòng chống ngược sáng, được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục,...
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-5895TVI-IR3

Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-5895TVI-IR3

Giá: 3,432,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5895TVI-IR3
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-5895TVI-IR3 dòng chống ngược sáng, được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục,...
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-5895TVI-IRM

Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-5895TVI-IRM

Giá: 2,916,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5895TVI-IRM
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-5895TVI-IRM dòng chống ngược sáng, được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục,...
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895TVI-IR

Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895TVI-IR

Giá: 2,916,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1895TVI-IR
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895TVI-IR dòng chống ngược sáng, được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục,...
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895DTVI-IR5

Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895DTVI-IR5

Giá: 2,232,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1895DTVI-IR5
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895DTVI-IR5 được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh...
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895DTVI-IR

Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895DTVI-IR

Giá: 1,464,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1895DTVI-IR
Nhà sản xuất: PARAGON

Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895DTVI-IR được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh...
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-5895DTVI-IRM

Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-5895DTVI-IRM

Giá: 1,464,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5895DTVI-IRM
Nhà sản xuất: PARAGON

Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-5895DTVI-IRM được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh...
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-5895DTVI-IR3

Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-5895DTVI-IR3

Giá: 1,896,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5895DTVI-IR3
Nhà sản xuất: PARAGON

Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-5895DTVI-IR3 được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh...
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895DTVI-IR3

Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895DTVI-IR3

Giá: 1,980,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1895DTVI-IR3
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 3.0MP HDParagon HDS-1895DTVI-IR3 được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, chất lượng cho các công trình dự án, truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh...
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IRZ3E

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IRZ3E

Giá: 4,512,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5887STVI-IRZ3E
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IRZ3E chuyên dụng ban đêm, chống ngược ánh sáng được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, cho hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IRZ3E

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IRZ3E

Giá: 4,680,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1887STVI-IRZ3E
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IRZ3E chuyên dụng ban đêm, chống ngược ánh sáng được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, cho hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IR3E

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IR3E

Giá: 2,796,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5887STVI-IR3E
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IR3E chuyên dụng ban đêm, chống ngược ánh sáng được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, cho hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu...
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IR5E

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IR5E

Giá: 3,132,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1887STVI-IR5E
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IR5E chuyên dụng ban đêm, chống ngược ánh sáng được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, cho hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu...
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IR3E

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IR3E

Giá: 2,880,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1887STVI-IR3E
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IR3E chuyên dụng ban đêm, chống ngược ánh sáng được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, cho hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu...
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IRME

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IRME

Giá: 2,448,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5887STVI-IRME
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IRME chuyên dụng ban đêm, chống ngược ánh sáng được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, cho hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu...
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IRE

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IRE

Giá: 2,448,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1887STVI-IRE
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IRE chuyên dụng ban đêm, chống ngược ánh sáng được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, cho hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu...
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IRZ3

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IRZ3

Giá: 4,380,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5887STVI-IRZ3
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IRZ3 chuyên dụng ban đêm, chống ngược ánh sáng được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, cho hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu...
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IRZ3

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IRZ3

Giá: 4,548,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1887STVI-IRZ3
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IRZ3 chuyên dụng ban đêm, chống ngược ánh sáng được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, cho hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu...
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IR3

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IR3

Giá: 2,664,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5887STVI-IR3
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IR3 chuyên dụng ban đêm, chống ngược ánh sáng được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, cho hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu...
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IR5

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IR5

Giá: 3,012,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1887STVI-IR5
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IR5 chuyên dụng ban đêm, chống ngược ánh sáng được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, cho hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu...
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IR3

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IR3

Giá: 2,748,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1887STVI-IR3
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IR3 chuyên dụng ban đêm, chống ngược ánh sáng được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, cho hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu...
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IRM

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IRM

Giá: 2,316,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5887STVI-IRM
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887STVI-IRM chuyên dụng ban đêm, chống ngược ánh sáng được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, cho hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu...
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IR

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IR

Giá: 2,316,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1887STVI-IR
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887STVI-IR được sử dụng công nghệ mới nhất cho một camera cao cấp, cho hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh...
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887TVI-VFIRZ3

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887TVI-VFIRZ3

Giá: 4,296,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-5887TVI-VFIRZ3
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-5887TVI-VFIRZ3 chống ngược sáng, truyền hình ảnh HD với khoảng cách rất xa 300-500M, dễ dàng cài đặt không bị giật hình, không bị độ trễ so với camera IP, hơn hẳn công...
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887TVI-VFIRZ3

Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887TVI-VFIRZ3

Giá: 4,464,000vnđ
Mã sản phẩm: HDS-1887TVI-VFIRZ3
Nhà sản xuất: PARAGON
Camera TVI 2.0MP HDParagon HDS-1887TVI-VFIRZ3 chống ngược sáng, truyền hình ảnh HD với khoảng cách rất xa 300-500M, dễ dàng cài đặt không bị giật hình, không bị độ trễ so với camera IP, hơn hẳn công...