CAMERA DỰ ÁN

Đầu ghi IP dự án HDTVI Hikvision HIK-7616NI-K2

Đầu ghi IP dự án HDTVI Hikvision HIK-7616NI-K2

Giá: 12,500,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-7616NI-K2
Nhà sản xuất: Hikvision

Tình Trạng: còn hàng
Camera IP dự án Hikvision HIK-2CD1221-I3

Camera IP dự án Hikvision HIK-2CD1221-I3

Giá: 3,500,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-2CD1221-I3
Nhà sản xuất: Hikvision

Tình Trạng: còn hàng
Đầu ghi IP dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7616HUHI-F2/N

Đầu ghi IP dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7616HUHI-F2/N

Giá: 17,600,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7616HUHI-F2/N
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7616HUHI-F2/N là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và
Đầu ghi IP dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7608HUHI-F2/N

Đầu ghi IP dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7608HUHI-F2/N

Giá: 12,000,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7608HUHI-F2/N
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7608HUHI-F2/N là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và
Đầu ghi IP dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7604HUHI-F1/N

Đầu ghi IP dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7604HUHI-F1/N

Giá: 6,650,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7604HUHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7604HUHI-F1/N là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HQHI-K2

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HQHI-K2

Giá: 11,150,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7216HQHI-K2
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HQHI-K2 là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và...
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HQHI-K2

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HQHI-K2

Giá: 6,990,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7208HQHI-K2
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HQHI-K2 là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và...
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HQHI-K1

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HQHI-K1

Giá: 9,990,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7216HQHI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision

Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HQHI-K1 là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và...
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HQHI-K1

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HQHI-K1

Giá: 6,050,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7208HQHI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HQHI-K1 là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và...
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7204HQHI-K1

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7204HQHI-K1

Giá: 4,250,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7204HQHI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7204HQHI-K1 là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và...
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI-7116HQHI-K1

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI-7116HQHI-K1

Giá: 7,680,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI-7116HQHI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI-7116HQHI-K1 là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và...
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7108HQHI-K1

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7108HQHI-K1

Giá: 5,290,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7108HQHI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7108HQHI-K1 là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và...
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7104HQHI-K1

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7104HQHI-K1

Giá: 3,550,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7104HQHI-K1
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7104HQHI-K1 là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và...
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HQHI-F2/N

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HQHI-F2/N

Giá: 12,050,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7216HQHI-F2/N
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HQHI-F2/N là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HQHI-F2/N

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HQHI-F2/N

Giá: 6,990,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7208HQHI-F2/N
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HQHI-F2/N là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HQHI-F1/N

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HQHI-F1/N

Giá: 9,560,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7216HQHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HQHI-F1/N là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HQHI-F1/N

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HQHI-F1/N

Giá: 5,890,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7208HQHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HQHI-F1/N là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7204HQHI-F1/N

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7204HQHI-F1/N

Giá: 4,450,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7204HQHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7204HQHI-F1/N là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7116HQHI-F1/N

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7116HQHI-F1/N

Giá: 8,550,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7116HQHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7116HQHI-F1/N là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7108HQHI-F1/N

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7108HQHI-F1/N

Giá: 5,490,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7108HQHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7108HQHI-F1/N là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7104HQHI-F1/N

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7104HQHI-F1/N

Giá: 3,550,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7104HQHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7104HQHI-F1/N là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HGHI-F1/N

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HGHI-F1/N

Giá: 4,950,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7216HGHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HGHI-F1/N là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HGHI-F1/N

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HGHI-F1/N

Giá: 3,050,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7208HGHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HGHI-F1/N là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HGHI-F1

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HGHI-F1

Giá: 6,540,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7216HGHI-F1
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7216HGHI-F1 là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và...
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HGHI-F1

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HGHI-F1

Giá: 3,750,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7208HGHI-F1
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7208HGHI-F1 là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và...
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7204HGHI-F1

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7204HGHI-F1

Giá: 2,300,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7204HGHI-F1
Nhà sản xuất: Hikvision

Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7204HGHI-F1 là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và...
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7116HGHI-F1/N

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7116HGHI-F1/N

Giá: 2,990,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7116HGHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision

Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7116HGHI-F1/N là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7108HGHI-F1/N

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7108HGHI-F1/N

Giá: 2,990,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7108HGHI-F1/N
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7108HGHI-F1/N là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7116HGHI-F1

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7116HGHI-F1

Giá: 5,550,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7116HGHI-F1
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7116HGHI-F1 là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và...
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7108HGHI-F1

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7108HGHI-F1

Giá: 3,650,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7108HGHI-F1
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7108HGHI-F1 là đầu ghi hình HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng và...
Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7104HGHI-F1

Đầu ghi dự án HDTVI Hikvision HIK-TVI7104HGHI-F1

Giá: 2,550,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI7104HGHI-F1
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI7104HGHI-F1 là camera hồng ngoại HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2121G0-I

Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2121G0-I

Giá: 3,450,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI2CD2121G0-I
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2121G0-I là camera hồng ngoại HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2021-IAX

Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2021-IAX

Giá: 3,550,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI2CD2021-IAX
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2710F-I là camera hồng ngoại HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng...
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2710F-I

Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2710F-I

Giá: 6,050,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI2CD2710F-I
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2710F-I là camera hồng ngoại HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng...
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2410F-IW

Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2410F-IW

Giá: 2,990,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI2CD2410F-IW
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2410F-IW là camera hồng ngoại HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2110F-IWS

Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2110F-IWS

Giá: 3,590,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI2CD2110F-IWS
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2110F-IWS là camera hồng ngoại HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách...
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2110F-IW

Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2110F-IW

Giá: 3,240,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI2CD2110F-IW
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2110F-IW là camera hồng ngoại HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2110F-I

Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2110F-I

Giá: 2,850,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI2CD2110F-I
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2110F-I là camera hồng ngoại HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng...
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2010F-IW

Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2010F-IW

Giá: 3,240,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI2CD2010F-IW
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2010F-IW-I là camera hồng ngoại HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách...
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2010F-I

Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2010F-I

Giá: 2,890,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI2CD2010F-I
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD2010F-I là camera hồng ngoại HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng...
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD1321-I

Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD1321-I

Giá: 2,350,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI2CD1321-I
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD1321-I là camera hồng ngoại HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng...
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD1221-I3

Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD1221-I3

Giá: 2,350,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-TVI2CD1221-I3
Nhà sản xuất: Hikvision
Camera dự án IP HDTVI Hikvision HIK-TVI2CD1221-I3 là camera hồng ngoại HDTVI công nghệ mới, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, đèn hồng ngoại thông minh, mẫu mã thu hút khách hàng...