Camera DAHUA

Camera IP Dahua IPC-HDBW1320EP-W

Camera IP Dahua IPC-HDBW1320EP-W

Giá: 3,670,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-HDBW1320EP-W
Nhà sản xuất: Dahua
Camera IP Dahua IPC-HDBW1320EP-W chất liệu vỏ kim loại, có độ phân giải 3 Megapixel, chống ngược sáng DWDR tốt, chất lượng cao, hỗ trợ tính năng kết nối thông minh để đơn giản hoá việc cài đặt.
Camera HD CVI 4.0MP Dahua DH-HAC-EB2401

Camera HD CVI 4.0MP Dahua DH-HAC-EB2401

Giá: 4,820,000vnđ
Mã sản phẩm: DH-HAC-EB2401
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 4.0MP Dahua DH-HAC-EB2401 có độ phân giải 4MP cho hình ảnh sắc nét Full HD 1080P. Camera thân hồng ngoại Dahua HAC-HFW1400RP cho ngõ ra tín hiệu video có thể chuyển đổi giữa CVI và...
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HFW1400TP

Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HFW1400TP

Giá: 1,765,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW1400TP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HFW1400TP có độ phân giải 4MP cho hình ảnh sắc nét Full HD 1080P. Camera thân hồng ngoại Dahua HAC-HFW1400RP cho ngõ ra tín hiệu video có thể chuyển đổi giữa CVI và...
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HFW1400DP

Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HFW1400DP

Giá: 2,220,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW1400DP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HFW1400DP có độ phân giải 4MP cho hình ảnh sắc nét Full HD 1080P. Camera thân hồng ngoại Dahua HAC-HFW1400RP cho ngõ ra tín hiệu video có thể chuyển đổi giữa CVI và...
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HDBW1400EP

Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HDBW1400EP

Giá: 2,140,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HDBW1400EP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HDBW1400EP có độ phân giải 4MP cho hình ảnh sắc nét Full HD 1080P. Camera thân hồng ngoại Dahua HAC-HFW1400RP cho ngõ ra tín hiệu video có thể chuyển đổi giữa CVI và...
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HDW1400EMP

Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HDW1400EMP

Giá: 1,940,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HDW1400EMP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HDW1400EMP có độ phân giải 4MP cho hình ảnh sắc nét Full HD 1080P. Camera thân hồng ngoại Dahua HAC-HFW1400RP cho ngõ ra tín hiệu video có thể chuyển đổi giữa CVI và...
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HDW1400MP

Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HDW1400MP

Giá: 1,765,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HDW1400MP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HDW1400MP có độ phân giải 4MP cho hình ảnh sắc nét Full HD 1080P. Camera thân hồng ngoại Dahua HAC-HFW1400RP cho ngõ ra tín hiệu video có thể chuyển đổi giữa CVI và...
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HFW1400SP

Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HFW1400SP

Giá: 1,940,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW1400SP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HFW1400SPP có độ phân giải 4MP cho hình ảnh sắc nét Full HD 1080P. Camera thân hồng ngoại Dahua HAC-HFW1400RP cho ngõ ra tín hiệu video có thể chuyển đổi giữa CVI và...
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HDW1400RP

Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HDW1400RP

Giá: 1,550,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HDW1400RP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HDW1400RP có độ phân giải 4MP cho hình ảnh sắc nét Full HD 1080P. Camera thân hồng ngoại Dahua HAC-HFW1400RP cho ngõ ra tín hiệu video có thể chuyển đổi giữa CVI và...
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HFW1400RP

Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HFW1400RP

Giá: 1,550,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW1400RP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 4.0MP Dahua HAC-HFW1400RP có độ phân giải 4MP cho hình ảnh sắc nét Full HD 1080P. Camera thân hồng ngoại Dahua HAC-HFW1400RP cho ngõ ra tín hiệu video có thể chuyển đổi giữa CVI và...
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HFW3231EP-Z

Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HFW3231EP-Z

Giá: 8,200,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW3231EP-Z
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HFW3231EP-Z có độ phân giải HD1080P, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),Tự động bù sáng (AGC),...
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HDBW3231EP-Z

Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HDBW3231EP-Z

Giá: 8,200,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HDBW3231EP-Z
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HDBW3231EP-Z có độ phân giải HD1080P, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),Tự động bù sáng (AGC),...
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HFW2231RP-Z-IRE6

Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HFW2231RP-Z-IRE6

Giá: 5,320,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW2231RP-Z-IRE6
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HFW2231RP-Z-IRE6 có độ phân giải HD1080P, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),Tự động bù sáng...
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HDBW2231EP

Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HDBW2231EP

Giá: 3,080,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HDBW2231EP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HDBW2231EP có độ phân giải HD1080P, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),Tự động bù sáng (AGC),...
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HDW2231EMP

Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HDW2231EMP

Giá: 2,920,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HDW2231EMP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HDW2231EMP có độ phân giải HD1080P, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),Tự động bù sáng (AGC),...
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HFW2231DP

Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HFW2231DP

Giá: 3,180,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW2231DP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HFW2231DP có độ phân giải HD1080P, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),Tự động bù sáng (AGC),...
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HFW2231EP

Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HFW2231EP

Giá: 2,965,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW2231EP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HFW2231EP có độ phân giải HD1080P, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),Tự động bù sáng (AGC),...
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HDW2231SP

Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HDW2231SP

Giá: 2,700,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HDW2231SP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HDW2231SP có độ phân giải HD1080P, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),Tự động bù sáng (AGC),...
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HFW2231SP

Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HFW2231SP

Giá: 2,920,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW2231SP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược ánh sáng thực Dahua HAC-HFW2231SP có độ phân giải HD1080P, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),Tự động bù sáng (AGC),...
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược sáng Dahua DH-HAC-HDW2221EMP-A

Camera HD CVI 2.0MP chống ngược sáng Dahua DH-HAC-HDW2221EMP-A

Giá: 2,700,000vnđ
Mã sản phẩm: DH-HAC-HDW2221EMP-A
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược sáng Dahua DH-HAC-HDW2221EMP-A có độ phân giải HD1080P, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),Tự động bù sáng (AGC), chống...
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược sáng Dahua DH-HAC-HDW2221MH

Camera HD CVI 2.0MP chống ngược sáng Dahua DH-HAC-HDW2221MH

Giá: 2,400,000vnđ
Mã sản phẩm: DH-HAC-HDW2221MH
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP chống ngược sáng Dahua DH-HAC-HDW2221MHcó độ phân giải HD1080P, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),Tự động bù sáng (AGC), chống...
Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HUM1220AP-W

Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HUM1220AP-W

Giá: 2,790,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HUM1220AP-W
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HUM1220AP-W dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD1080P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày đêm(ICR),
Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HUM1220AP

Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HUM1220AP

Giá: 2,490,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HUM1220AP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HUM1220AP dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD1080P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày đêm(ICR),...
Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HFW1200DP-S3

Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HFW1200DP-S3

Giá: 1,920,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW1200DP-S3
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HFW1200DP-S3 dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD1080P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày...
Camera HD CVI 2.0MP DahuaHAC-HDW1200EMP-S3

Camera HD CVI 2.0MP DahuaHAC-HDW1200EMP-S3

Giá: 1,720,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HDW1200EMP-S3
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HDW1200EMP-S3 dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD1080P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày...
Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HDW1200MP-S3

Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HDW1200MP-S3

Giá: 1,250,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HDW1200MP-S3
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HDW1200MP-S3 dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD1080P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày...
Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HFW1200SP-S3

Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HFW1200SP-S3

Giá: 1,340,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW1200SP-S3
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HFW1200SP-S3 dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD1080P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày...
Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HDW1200RP-S3

Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HDW1200RP-S3

Giá: 1,200,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HDW1200RP-S3
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HDW1200RP-S3 dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD1080P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày...
Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HFW1200RP-S3

Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HFW1200RP-S3

Giá: 1,200,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW1200RP-S3
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 2.0MP Dahua HAC-HFW1200RP-S3 dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD1080P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày...
Camera HD CVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1100DP

Camera HD CVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1100DP

Giá: 1,600,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW1100DP
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1100DP là dòng sản phẩm mới camera Dahua, có độ phân giải HD720P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt, lắp đặt trên trần, phù...
Camera HD CVI 1.0MP Dahua DH-HAC-HDW1100EMP-A

Camera HD CVI 1.0MP Dahua DH-HAC-HDW1100EMP-A

Giá: 1,600,000vnđ
Mã sản phẩm: DH-HAC-HDW1100EMP-A
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 1.0MP Dahua DH-HAC-HDW1100EMP-A là dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD720P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt, lắp đặt trên trần,
Camera HD CVI 1.0MP Dahua DH-HAC-HDW1100EMH

Camera HD CVI 1.0MP Dahua DH-HAC-HDW1100EMH

Giá: 1,530,000vnđ
Mã sản phẩm: DH-HAC-HDW1100EMH
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 1.0MP Dahua DH-HAC-HDW1100EMH là dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD720P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt, lắp đặt trên trần,...
Camera HD CVI 1.0MP Dahua DH-HAC-HFW1100RP-VF-IRE6

Camera HD CVI 1.0MP Dahua DH-HAC-HFW1100RP-VF-IRE6

Giá: 2,880,000vnđ
Mã sản phẩm: DH-HAC-HFW1100RP-VF-IRE6
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD CVI 1.0MP Dahua DH-HAC-HFW1100RP-VF-IRE6 là dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD720P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt, lắp đặt trên...
Camera HD-CVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1100SP-S3

Camera HD-CVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1100SP-S3

Giá: 1,150,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW1100SP-S3
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD-CVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1100SP-S3 là dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD720P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt, lắp đặt trên trần,...
Camera HD-CVI 1.0MP Dahua  HAC-HFW1000SP-S3

Camera HD-CVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1000SP-S3

Giá: 895,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW1000SP-S3
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD-CVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1000SP-S3 là dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD720P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt tiêu chuẩn IP67, lắp...
Camera HD-CVI 1.0MP Dahua HAC-HDW1000MP-S3

Camera HD-CVI 1.0MP Dahua HAC-HDW1000MP-S3

Giá: 895,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HDW1000MP-S3
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD-CVI 1.0MP Dahua HAC-HDW1000MP-S3 là dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD720P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt tiêu chuẩn IP67, lắp...
Camera HD-CVI 1.0MP Dahua  HAC-HFW1000RP-S3

Camera HD-CVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1000RP-S3

Giá: 720,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW1000RP-S3
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD-CVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1000RP-S3 là dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD720P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt tiêu chuẩn IP67, lắp...
Camera HD-CVI 1.0MP Dahua HAC-HDW1000RP-S3

Camera HD-CVI 1.0MP Dahua HAC-HDW1000RP-S3

Giá: 720,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HDW1000RP-S3
Nhà sản xuất: Dahua
Camera HD-CVI 1.0MP Dahua HAC-HDW1000RP-S3 là dòng sản phẩm mới camera 4in1, có độ phân giải HD720P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt tiêu chuẩn IP67, lắp...
Camera dome HDCVI 1.0MP Dahua HAC-HDW1000RP

Camera dome HDCVI 1.0MP Dahua HAC-HDW1000RP

Giá: 720,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HDW1000RP
Nhà sản xuất: Dahua

Camera dome HDCVI 1.0MP Dahua HAC-HDW1000RP có độ phân giải HD720P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng...
Camera thân HDCVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1000RP

Camera thân HDCVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1000RP

Giá: 720,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW1000RP
Nhà sản xuất: Dahua

Camera thân HDCVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1000RP có độ phân giải HD720P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng...
Camera thân HDCVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1000SP-S3

Camera thân HDCVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1000SP-S3

Giá: 930,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HFW1000SP-S3
Nhà sản xuất: Dahua

Camera thân HDCVI 1.0MP Dahua HAC-HFW1000SP-S3 là dòng sản phẩm camera 4in1 mới có độ phân giải HD720P, cho phân giải HD trên tín hiệu đường dây analog, hỗ trợ nhiều tính năng tốt như Chế độ ngày...
Camera HDCVI 1.0MP Dahua HAC-HUM3100BP

Camera HDCVI 1.0MP Dahua HAC-HUM3100BP

Giá: 2,860,000vnđ
Mã sản phẩm: HAC-HUM3100BP
Nhà sản xuất: Dahua

Camera HDCVI 1.0MP Dahua HAC-HUM3100BP thiết kế nhỏ gọn kích thước 30mm × 19.9mm × 30mm, trọng lượng 50g. Camera quan sát có nhiều tính năng ưu việt như: chống ngược sáng DWDR, tự động cân bằng trắng