Sản phẩm

Đế sạc cho pin
Giá: 740,000vnđ
Gậy Selfie
Giá: 470,000vnđ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310
Giá: 2,100,000vnđ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246
Giá: 1,230,000vnđ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248
Giá: 2,920,000vnđ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206
Giá: 1,120,000vnđ
Pin dự phòng cho  S5/S1C

Pin dự phòng cho S5/S1C

Giá: 750,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-SMT-BATTERY-5
Nhà sản xuất: EZVIZ
Pin dự phòng cho S5/S1C
Đế sạc cho pin

Đế sạc cho pin

Giá: 740,000vnđ
Mã sản phẩm: Charge
Nhà sản xuất: EZVIZ
Đế sạc cho pin
Chân đế chuyên dụng cho camera hành động

Chân đế chuyên dụng cho camera hành động

Giá: 970,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-SMT-CARA
Nhà sản xuất: EZVIZ
Chân đế chuyên dụng cho camera hành động
Giá gắn camera lên motorbike

Giá gắn camera lên motorbike

Giá: 740,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-SMT-MOTORBIKEA
Nhà sản xuất: EZVIZ
Giá gắn camera lên motorbike
Gậy Selfie

Gậy Selfie

Giá: 470,000vnđ
Mã sản phẩm: Selfie Stick
Nhà sản xuất: EZVIZ
Gậy Selfie
Giá gắn camera lên ghiđông xe đạp

Giá gắn camera lên ghiđông xe đạp

Giá: 740,000vnđ
Mã sản phẩm: (S1) Roll bar mount
Nhà sản xuất: EZVIZ
Giá gắn camera lên ghi đông xe đạp
Giá deo - gắn camera trước ngực

Giá deo - gắn camera trước ngực

Giá: 740,000vnđ
Mã sản phẩm: (S1) Head Strap
Nhà sản xuất: EZVIZ
Giá deo - gắn camera trước ngực
Giá đeo - giúp gắn camera lên đầu

Giá đeo - giúp gắn camera lên đầu

Giá: 400,000vnđ
Mã sản phẩm: (S1) Head Strap
Nhà sản xuất: EZVIZ
Giá đeo - giúp gắn camera lên đầu
CAMERA HÀNH TRÌNH S3 Starter Kit (Grey)

CAMERA HÀNH TRÌNH S3 Starter Kit (Grey)

Giá: 3,470,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-SP206-C0-68WFBS(Grey)
Nhà sản xuất: EZVIZ

CAMERA HÀNH TRÌNH S3 Starter Kit (Grey) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều...
CAMERA HÀNH TRÌNH S2 Starter Kit (Grey)

CAMERA HÀNH TRÌNH S2 Starter Kit (Grey)

Giá: 3,470,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-SP206-B0-68WFBS(Grey)
Nhà sản xuất: EZVIZ

CAMERA HÀNH TRÌNH S2 Starter Kit (Grey) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều...
CAMERA HÀNH TRÌNH S2 Starter Kit (Yellow)

CAMERA HÀNH TRÌNH S2 Starter Kit (Yellow)

Giá: 3,470,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-SP206-B0-68WFBS(Yellow)
Nhà sản xuất: EZVIZ

CAMERA HÀNH TRÌNH S2 Starter Kit (Yellow) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều...
CAMERA HÀNH TRÌNH S2 Starter Kit (Orange)

CAMERA HÀNH TRÌNH S2 Starter Kit (Orange)

Giá: 3,470,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-SP206-B0-68WFBS(Orange)
Nhà sản xuất: EZVIZ

CAMERA HÀNH TRÌNH S2 Starter Kit (Orange) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều...
CAMERA HÀNH TRÌNH S2 Starter Kit (Blue)

CAMERA HÀNH TRÌNH S2 Starter Kit (Blue)

Giá: 3,470,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-SP206-B0-68WFBS(Blue)
Nhà sản xuất: EZVIZ

CAMERA HÀNH TRÌNH S2 Starter Kit (Blue) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310

Giá: 2,100,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV310
Nhà sản xuất: EZVIZ

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310-A0-1B2WFR (1080P)

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310-A0-1B2WFR (1080P)

Giá: 2,920,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV310-A0-1B2WFR (1080P)
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310-A0-1B2WFR (1080P) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV346-A0-7A3WFR

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV346-A0-7A3WFR

Giá: 5,350,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV346-A0-7A3WFR
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV346-A0-7A3WFR chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 3MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV240-B0-21WFR

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV240-B0-21WFR

Giá: 4,010,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV240-B0-21WFR
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV240-B0-21WFR chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246 1080P

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246 1080P

Giá: 1,940,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV246 1080P
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246 1080P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246

Giá: 1,230,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV246
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248 (With RF)

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248 (With RF)

Giá: 3,650,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV248 (With RF)
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248 (With RF) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248

Giá: 2,920,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV248
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV200-A0-52WFR(White)

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV200-A0-52WFR(White)

Giá: 2,860,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV200-A0-52WFR(White)
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CCS-CV200-A0-52WFR(White) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206 1080P

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206 1080P

Giá: 1,780,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV206 1080P
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206 1080P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206

Giá: 1,120,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV206
Nhà sản xuất: EZVIZ

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206-A0-1B2W2FR

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206-A0-1B2W2FR

Giá: 2,370,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV206-A0-1B2W2FR
Nhà sản xuất: EZVIZ

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206-A0-1B2W2FR chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
ĐIỆN THOẠI BẢO VỆ TRUNG TÂM DS-KM8301

ĐIỆN THOẠI BẢO VỆ TRUNG TÂM DS-KM8301

Giá: 2,798,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-KM8301
Nhà sản xuất: Hikvision
ĐIỆN THOẠI BẢO VỆ TRUNG TÂM DS-KM8301
Điện thoại gọi cửa có thu hình IP cho hệ chung cư - Tòa nhà HIK-IP9002-VM

Điện thoại gọi cửa có thu hình IP cho hệ chung cư - Tòa nhà HIK-IP9002-VM

Giá: 15,320,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-IP9002-VM
Nhà sản xuất: Hikvision
Điện thoại gọi cửa có thu hình IP cho hệ chung cư - Tòa nhà HIK-IP9002-VM
Điện thoại gọi cửa có thu hình IP cho hệ chung cư - Tòa nhà HIK-IP9102-V

Điện thoại gọi cửa có thu hình IP cho hệ chung cư - Tòa nhà HIK-IP9102-V

Giá: 11,540,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-IP9102-V
Nhà sản xuất: Hikvision
Điện thoại gọi cửa có thu hình IP cho hệ chung cư - Tòa nhà HIK-IP9102-V
Điện thoại gọi cửa có thu hình HIK-IP8102IM

Điện thoại gọi cửa có thu hình HIK-IP8102IM

Giá: 4,200,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-IP8102IM
Nhà sản xuất: Hikvision
Điện thoại gọi cửa có thu hình HIK-IP8102IM
Điện thoại gọi cửa có thu hình HIK-VDM5000-WT

Điện thoại gọi cửa có thu hình HIK-VDM5000-WT

Giá: 7,910,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-VDM5000-WT
Nhà sản xuất: Hikvision
Điện thoại gọi cửa có thu hình HIK-VDM5000-WT
Điện thoại gọi cửa có thu hình HIK-VDM5000-T

Điện thoại gọi cửa có thu hình HIK-VDM5000-T

Giá: 6,230,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-VDM5000-T
Nhà sản xuất: Hikvision
Điện thoại gọi cửa có thu hình HIK-VDM5000-T
Điện thoại gọi cửa có thu hình HIK-VDM3000WT

Điện thoại gọi cửa có thu hình HIK-VDM3000WT

Giá: 3,990,000vnđ
Mã sản phẩm: HIK-VDM3000WT
Nhà sản xuất: Hikvision
Điện thoại gọi cửa có thu hình HIK-VDM3000WT
Điện thoại gọi cửa có thu hình DS-KAB03-V

Điện thoại gọi cửa có thu hình DS-KAB03-V

Giá: 2,240,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-KAB03-V
Nhà sản xuất: Hikvision
Điện thoại gọi cửa có thu hình DS-KAB03-V
Điện thoại gọi cửa có thu hình DS-KV8102-IP

Điện thoại gọi cửa có thu hình DS-KV8102-IP

Giá: 4,200,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-KV8102-IP
Nhà sản xuất: Hikvision
Điện thoại gọi cửa có thu hình DS-KV8102-IP là sản phẩm nhập khẩu chính hãng, Nút bấm IP 1 cổng cho villa, Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485, Hỗ trợ 4...
Điện thoại gọi cửa có thu hình DS-KV8102-VP

Điện thoại gọi cửa có thu hình DS-KV8102-VP

Giá: 4,200,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-KV8102-VP
Nhà sản xuất: Hikvision
Điện thoại gọi cửa có thu hình DS-KV8102-VP là sản phẩm nhập khẩu chính hãng, Nút bấm IP 1 cổng cho villa, Camera độ phân giải 1.3 MP, HD 720P, 25fps Cổng kết nối Ethernet 10/100M, RS-485, Hỗ trợ 4...
Điện thoại gọi cửa có thu hình DS-KH6310-WL

Điện thoại gọi cửa có thu hình DS-KH6310-WL

Giá: 3,990,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-KH6310-WL
Nhà sản xuất: Hikvision
Điện thoại gọi cửa có thu hình IP DS-KH6310-WL là sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bao gồm 1 nút nhấn camera chuông cửa + 1 Màn hình có màu 7inch với công nghệ nổi trội nhất về hình ảnh
Điện thoại gọi cửa có thu hình IP DS-KH6210-L

Điện thoại gọi cửa có thu hình IP DS-KH6210-L

Giá: 294,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-KH6210-L
Nhà sản xuất: Hikvision
Điện thoại gọi cửa có thu hình IP DS-KH6210-L là sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bao gồm 1 nút nhấn camera chuông cửa DS-KB2421-IM+ 1 Màn hình có màu 7inch DS-KH2220 với công nghệ nổi trội nhất về...
Điện thoại gọi cửa có thu hình Analog DS-KIS202

Điện thoại gọi cửa có thu hình Analog DS-KIS202

Giá: 1,740,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-KIS202
Nhà sản xuất: Hikvision

Điện thoại gọi cửa có thu hình Analog DS-KIS202 là sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bao gồm 1 nút nhấn camera chuông cửa DS-KB2411-IM + 1 Màn hình có màu 7inch DS-KH2220 với công nghệ nổi trội nhất về...
Điện thoại gọi cửa có thu hình Analog DS-KIS203

Điện thoại gọi cửa có thu hình Analog DS-KIS203

Giá: 2,340,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-KIS203
Nhà sản xuất: Hikvision

Điện thoại gọi cửa có thu hình Analog DS-KIS203 là sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bao gồm 1 nút nhấn camera chuông cửa DS-KB2421-IM+ 1 Màn hình có màu 7inch DS-KH2220 với công nghệ nổi trội nhất về...
CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF

CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF

Giá: 2,460,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có...
CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE19D3T-IT3ZF

CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE19D3T-IT3ZF

Giá: 2,390,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CE19D3T-IT3ZF
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE19D3T-IT3ZF chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có...
CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE76D3T-ITMF

CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE76D3T-ITMF

Giá: 1,360,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CE76D3T-ITMF
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE76D3T-ITMF chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có...