Sản phẩm

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-224G-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-224G-K2

Giá: 11,500,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-224G-K2
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-224G-K2 Độ phân giải ghi hình 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) hoặc 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-232G-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-232G-K2

Giá: 12,500,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-232G-K2
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-232G-K2 Độ phân giải ghi hình 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) hoặc 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216G-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216G-K2

Giá: 8,140,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-216G-K2
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216G-K2 Độ phân giải ghi hình 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) hoặc 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216G-K1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216G-K1

Giá: 5,060,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-216G-K1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216G-K1 Độ phân giải ghi hình 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) hoặc 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208G-F1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208G-F1

Giá: 2,980,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-208G-F1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208G-F1 Độ phân giải ghi hình 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) hoặc 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204G-F1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204G-F1

Giá: 2,140,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-204G-F1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204G-F1 Độ phân giải ghi hình 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) hoặc 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N),1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-232Q-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-232Q-K2

Giá: 16,200,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-232Q-K2
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-232Q-K2 Độ phân giải ghi hình 4MP Lite: 15fps, 3MP: 15fps, 1080P : 15fps , 1080P Lite : 25fps, 1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI :4K, 1 cổng mạng 10/100/1000M, Hỗ...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-224Q-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-224Q-K2

Giá: 15,200,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-224Q-K2
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-224Q-K2 Độ phân giải ghi hình 4MP Lite: 15fps, 3MP: 15fps, 1080P : 15fps , 1080P Lite : 25fps, 1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI :4K, 1 cổng mạng 10/100/1000M, Hỗ...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216Q-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216Q-K2

Giá: 9,980,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-216Q-K2
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216Q-K2 Gán được 02/4 camera IP 6MP (lên tới 06/12 camera IP khi tắt các kênh analog ), Dung lượng tối đa 10TB, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Độ...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216Q-K1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216Q-K1

Giá: 8,960,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-216Q-K1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216Q-K1 Gán được 02/4 camera IP 6MP (lên tới 06/12 camera IP khi tắt các kênh analog ), Dung lượng tối đa 10TB, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Độ...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208Q-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208Q-K2

Giá: 6,400,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-208Q-K2
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208Q-K2 Gán được 02/4 camera IP 6MP (lên tới 06/12 camera IP khi tắt các kênh analog ), Dung lượng tối đa 10TB, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Độ...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208Q-K1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208Q-K1

Giá: 4,980,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-208Q-K1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208Q-K1 Gán được 02/4 camera IP 6MP (lên tới 06/12 camera IP khi tắt các kênh analog ), Dung lượng tối đa 10TB, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Độ...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204Q-K1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204Q-K1

Giá: 3,180,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-204Q-K1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204Q-K1 Gán được 02/4 camera IP 6MP (lên tới 06/12 camera IP khi tắt các kênh analog ), Dung lượng tối đa 10TB, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Độ...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216U-K2

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216U-K2

Giá: 7,650,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-216U-K2
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-216U-K2 Độ phân giải ghi hình 5MP: 12fps, 4MP: 15fps, 3MP: 18fps, 1920×1080P: 25 (P)/30 (N) fps/ch,1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI : 1920x1080. Đầu ghi 8/16 kênh...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208U-K1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208U-K1

Giá: 7,650,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-208U-K1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-208U-K1 Độ phân giải ghi hình 5MP: 12fps, 4MP: 15fps, 3MP: 18fps, 1920×1080P: 25 (P)/30 (N) fps/ch,1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI : 1920x1080. Đầu ghi 8/16 kênh...
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204U-K1

Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204U-K1

Giá: 4,700,000vnđ
Mã sản phẩm: DVR-204U-K1
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera HiLook DVR-204U-K1 Độ phân giải ghi hình 5MP: 12fps, 4MP: 15fps, 3MP: 18fps, 1920×1080P: 25 (P)/30 (N) fps/ch,1 cổng VGA : 1920x1080 / 1 cổng HDMI : 1920x1080. Đầu ghi 8/16 kênh...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D/W

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D/W

Giá: 1,980,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-108MH-D/W
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D/W 50Mbps Bit Rate Input Max (lên tới 8 kênh video IP), 1 cổng SATA, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 2 ăng-ten ngoài, tốc độ truyền dẫn lên tới 144Mbps, vỏ sắt 1U...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D/W

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D/W

Giá: 1,800,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-104MH-D/W
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D/W 50Mbps Bit Rate Input Max (lên tới 4 kênh video IP), 1 cổng SATA, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 2 ăng-ten ngoài, tốc độ truyền dẫn lên tới 144Mbps, vỏ sắt 1U...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-216MH-C/16P

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-216MH-C/16P

Giá: 13,000,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-216MH-C/16P
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-216MH-C/16P Đầu ghi hình NVR 16 kênh, Gán tối đa 16 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 160Mbps , băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ camera của...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-216MH-C

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-216MH-C

Giá: 7,980,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-216MH-C
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-216MH-C Đầu ghi hình NVR 16 kênh, Gán tối đa 16 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 160Mbps , băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ camera của bên...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-208MH-C/8P

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-208MH-C/8P

Giá: 9,000,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-208MH-C/8P
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-208MH-C/8P Đầu ghi hình NVR 8 kênh, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 80Mbps , băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ camera của bên...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-208MH-C

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-208MH-C

Giá: 6,000,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-208MH-C
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-208MH-C Đầu ghi hình NVR 8 kênh, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 80Mbps , băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ camera của bên thứ
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-116MH-C

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-116MH-C

Giá: 5,580,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-116MH-C
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-116MH-C chất lượng, Đầu ghi hình NVR 16 kênh, Gán tối đa 16 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 160Mbps , băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-C/8P (B)

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-C/8P (B)

Giá: 6,980,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-108MH-C/8P (B)
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-C/8P (B) chất lượng, Đầu ghi hình NVR 8 kênh, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 80Mbps , băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-C (B)

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-C (B)

Giá: 3,780,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-108MH-C (B)
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-C (B)) chất lượng, Đầu ghi hình NVR 8 kênh, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 80Mbps , băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-C (B)

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-C (B)

Giá: 3,580,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-104MH-C (B)
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-C (B) chất lượng, Đầu ghi hình NVR 4 kênh, Gán tối đa 4 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 40Mbps,, băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-C/4P (B)

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-C/4P (B)

Giá: 4,820,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-104MH-C/4P (B)
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-C/4P (B) chất lượng, Đầu ghi hình NVR 4 kênh, Gán tối đa 4 camera IP , độ phân giải tối đa 8MP, Băng thông vào tối đa 40Mbps,, băng thông đầu ra 80Mbps; Hỗ trợ
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108H-D/8P

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108H-D/8P

Giá: 6,000,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-108H-D/8P
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108H-D/8P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 4MP, Băng thông vào tối đa, 60Mbps , băng thông đầu ra 60Mbps;...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108H-D

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108H-D

Giá: 3,000,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-108H-D
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108H-D chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 4MP, Băng thông vào tối đa, 60Mbps , băng thông đầu ra 60Mbps; Hỗ...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D/8P

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D/8P

Giá: 6,100,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-108MH-D/8P
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D/8P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 4MP, Băng thông vào tối đa, 60Mbps , băng thông đầu ra 60Mbps;
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D

Giá: 3,060,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-108MH-D
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-108MH-D chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Gán tối đa 8 camera IP , độ phân giải tối đa 4MP, Băng thông vào tối đa, 60Mbps , băng thông đầu ra 60Mbps; Hỗ
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104H-D/4P

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104H-D/4P

Giá: 4,100,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-104H-D/4P
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104H-D/4P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA, Hỗ trợ tính năng xem lại thông minh, 1 cổng VGA độ phân giải 1920 ×...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104H-D

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104H-D

Giá: 2,300,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-104H-D
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104H-D chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA, Hỗ trợ tính năng xem lại thông minh, 1 cổng VGA độ phân giải 1920 × 1080p/60Hz,
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D/4P

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D/4P

Giá: 4,400,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-104MH-D/4P
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D/4P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA, Hỗ trợ tính năng xem lại thông minh, 1 cổng VGA độ phân giải 1920 ×...
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D

Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D

Giá: 2,700,000vnđ
Mã sản phẩm: NVR-104MH-D
Nhà sản xuất: HILOOK
Đầu ghi hình camera IP HiLook NVR-104MH-D chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Hỗ trợ 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA, Hỗ trợ tính năng xem lại thông minh, 1 cổng VGA độ phân giải 1920 ×...
Camera TVI PTZ 2.0MP HiLook PTZ-T4215I-D(D)

Camera TVI PTZ 2.0MP HiLook PTZ-T4215I-D(D)

Giá: 12,180,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-T4215I-D(D)
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera TVI PTZ 2.0MP HiLook PTZ-T4215I-D(D) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải FullHD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có...
Camera TVI PTZ 2.0MP HiLook PTZ-T4225I-D(D)

Camera TVI PTZ 2.0MP HiLook PTZ-T4225I-D(D)

Giá: 14,100,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-T4225I-D(D)
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera TVI PTZ 2.0MP HiLook PTZ-T4225I-D(D) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải FullHD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có...
Camera TVI 4.0MP HiLook THC-B340-VF

Camera TVI 4.0MP HiLook THC-B340-VF

Giá: 2,400,000vnđ
Mã sản phẩm: THC-B340-VF
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera TVI 4.0MP HiLook THC-B340-VF chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, độ phân giải FullHD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều...
Camera TVI 4.0MP HiLook THC-B240-M

Camera TVI 4.0MP HiLook THC-B240-M

Giá: 1,720,000vnđ
Mã sản phẩm: THC-B240-M
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera TVI 4.0MP HiLook THC-B240-M chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, độ phân giải FullHD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính
Camera TVI 4.0MP HiLook THC-B240

Camera TVI 4.0MP HiLook THC-B240

Giá: 1,630,000vnđ
Mã sản phẩm: THC-B240
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera TVI 4.0MP HiLook THC-B240 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, độ phân giải FullHD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera TVI 4.0MP HiLook THC-B140-M

Camera TVI 4.0MP HiLook THC-B140-M

Giá: 1,500,000vnđ
Mã sản phẩm: THC-B140-M
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera TVI 4.0MP HiLook THC-B140-M chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, độ phân giải FullHD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính
Camera TVI 4.0MP HiLook THC-B140-P

Camera TVI 4.0MP HiLook THC-B140-P

Giá: 1,360,000vnđ
Mã sản phẩm: THC-B140-P
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera TVI 4.0MP HiLook THC-B140-P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, độ phân giải FullHD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính