Camera IP HIKVISION

CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE16D3T-I3PF

CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE16D3T-I3PF

Giá: 1,210,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CE16D3T-I3PF
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE16D3T-I3PF chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có...
CAMERA DÒNG 1- IPC  H265+ DS-2CD1143G0-I

CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1143G0-I

Giá: 3,090,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1143G0-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1143G0-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu
CAMERA DÒNG 1- IPC  H265+ DS-2CD1123G0-I

CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1123G0-I

Giá: 2,130,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1123G0-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1123G0-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu
CAMERA DÒNG 1- IPC  H265+ DS-2CD1043G0-I

CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1043G0-I

Giá: 3,090,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1043G0-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1043G0-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu
CAMERA DÒNG 1- IPC  H265+ DS-2CD1023G0-I

CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1023G0-I

Giá: 2,130,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1023G0-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1023G0-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1002D-I

CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1002D-I

Giá: 1,910,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1002D-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1002D-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.264, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao,...
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1002-I

CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1002-I

Giá: 1,760,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1002-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1002-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.264, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao,...
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1201-I3

CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1201-I3

Giá: 1,400,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1201-I3
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1201-I3 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.264, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao,...
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1121-I

CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1121-I

Giá: 1,840,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1121-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1121-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.264, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao,...
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1021-I

CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1021-I

Giá: 1,840,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1021-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1021-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.264, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao,...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2442FWD-IW

DÒNG CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2442FWD-IW

Giá: 4,340,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2442FWD-IW
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2442FWD-IW chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.264+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2955FWD-IS

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2955FWD-IS

Giá: 12,730,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2955FWD-IS
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2955FWD-IS chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2955FWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2955FWD-I

Giá: 12,450,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2955FWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2955FWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2455FWD-IW

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2455FWD-IW

Giá: 5,180,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2455FWD-IW
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2455FWD-IW chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T85FWD-I8

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T85FWD-I8

Giá: 8,610,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2T85FWD-I8
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T85FWD-I8 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T55FWD-I8

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T55FWD-I8

Giá: 6,440,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2T55FWD-I8
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T35FWD-I8 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T35FWD-I8

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T35FWD-I8

Giá: 5,670,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2T35FWD-I8
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T35FWD-I8 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 3MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T25FHWD-I8

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T25FHWD-I8

Giá: 5,740,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2T25FHWD-I8
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T25FHWD-I8 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2335FWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2335FWD-I

Giá: 4,830,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2335FWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2335FWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2385FWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2385FWD-I

Giá: 7,840,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2385FWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2385FWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2325FHWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2325FHWD-I

Giá: 4,970,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2325FHWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2325FHWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2155FWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2155FWD-I

Giá: 5,530,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2155FWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2155FWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2035FWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2035FWD-I

Giá: 4,760,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2035FWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2035FWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 3MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2135FWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2135FWD-I

Giá: 4,900,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2135FWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2135FWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 3MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2725FWD-IZS

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2725FWD-IZS

Giá: 9,300,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2725FWD-IZS
Nhà sản xuất: Hikvision

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2725FWD-IZS chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2025FHWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2025FHWD-I

Giá: 4,900,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2025FHWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2025FHWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2125FWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2125FWD-I

Giá: 4,620,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2125FWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2125FWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2125FHWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2125FHWD-I

Giá: 5,040,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2125FHWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2125FHWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2743G0-IZS

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2743G0-IZS

Giá: 9,030,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2743G0-IZS
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+DS-2CD2743G0-IZS chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, 0 lux với hồng ngoại, độ phân giải HD cho hình
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2723G0-IZS

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2723G0-IZS

Giá: 8,260,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2723G0-IZS
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2723G0-IZS chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, 0 lux với hồng ngoại, độ phân giải HD cho...
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2643G0-IZS

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2643G0-IZS

Giá: 9,030,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2643G0-IZS
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2643G0-IZS chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, 0 lux với hồng ngoại, độ phân giải HD cho...
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2623G0-IZS

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2623G0-IZS

Giá: 8,260,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2623G0-IZS
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2623G0-IZS chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, 0 lux với hồng ngoại, độ phân giải HD cho...
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2523G0-IWS

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2523G0-IWS

Giá: 5,390,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2523G0-IWS
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2523G0-IWS chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, 0 lux với hồng ngoại, độ phân giải HD cho...
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2443G0-IW

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2443G0-IW

Giá: 3,990,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2443G0-IW
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2443G0-IW chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, 0 lux với hồng ngoại, độ phân giải HD cho hình
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2T83G0-I8

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2T83G0-I8

Giá: 7,000,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2T83G0-I8
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2T83G0-I8 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ...
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2T23G0-I5

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2T23G0-I5

Giá: 4,550,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2T23G0-I5
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2T23G0-I5 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ...
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2143G0-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2143G0-I

Giá: 4,200,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2143G0-I
Nhà sản xuất: Hikvision

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2143G0-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ...
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2T23G0-I8

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2T23G0-I8

Giá: 4,760,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2T23G0-I8
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2T23G0-I8 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ...
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2123G0-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2123G0-I

Giá: 3,920,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2123G0-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2123G0-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ...
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2043G0-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2043G0-I

Giá: 4,200,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2043G0-I
Nhà sản xuất: Hikvision

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2043G0-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ...
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2063G0-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2063G0-I

Giá: 4,760,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2063G0-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2063G0-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 6MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ...
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2023G0-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2023G0-I

Giá: 3,920,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2023G0-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2023G0-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Độ...