Camera IP

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310
Giá: 2,100,000vnđ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246
Giá: 1,230,000vnđ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248
Giá: 2,920,000vnđ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206
Giá: 1,120,000vnđ
Camera IP HiLook IPC-C220H-D/W

Camera IP HiLook IPC-C220H-D/W

Giá: 1,500,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-C220H-D/W
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP IPC-C220H-D/Wchất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu việt...
Camera IP HiLook IPC-P220-D/W

Camera IP HiLook IPC-P220-D/W

Giá: 860,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-P220-D/W
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP IPC-P220-D/W chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu việt...
Camera IP HiLook IPC-C100-D/W

Camera IP HiLook IPC-C100-D/W

Giá: 880,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-C100-D/W
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP IPC-C100-D/W chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu việt...
Camera IP HiLook IPC-C120-D/W

Camera IP HiLook IPC-C120-D/W

Giá: 1,200,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-C120-D/W
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP IPC-C120-D/W chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu việt...
Camera IP HiLook IPC-B120-D/W

Camera IP HiLook IPC-B120-D/W

Giá: 2,780,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-N1200I-DE3
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP IPC-B120-D/W chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu việt...
Camera PTZ HiLook PTZ-N1400I-DE3

Camera PTZ HiLook PTZ-N1400I-DE3

Giá: 7,200,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-N1400I-DE3
Nhà sản xuất: HILOOK

Camera PTZ HiLook PTZ-N1400I-DE3 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera PTZ HiLook PTZ-N1200I-DE3

Camera PTZ HiLook PTZ-N1200I-DE3

Giá: 6,600,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-N1200I-DE3
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera PTZ PTZ-N1200I-DE3 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu việt
Camera PTZ 4X HiLook PTZ-N2204I-DE3

Camera PTZ 4X HiLook PTZ-N2204I-DE3

Giá: 7,000,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-N2204I-DE3
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera PTZ 4X HiLook PTZ-N2204I-DE3 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera PTZ 4X HiLook PTZ-N2404I-DE3

Camera PTZ 4X HiLook PTZ-N2404I-DE3

Giá: 7,600,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-N2404I-DE3
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera PTZ 4X HiLook PTZ-N2404I-DE3 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera PTZ 15X HiLook PTZ-N4215I-DE(B)

Camera PTZ 15X HiLook PTZ-N4215I-DE(B)

Giá: 14,820,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-N4215I-DE(B)
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera PTZ 15X HiLook PTZ-N4215I-DE(B) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính
Camera PTZ 25X HiLook PTZ-N4225I-DE(B)

Camera PTZ 25X HiLook PTZ-N4225I-DE(B)

Giá: 15,420,000vnđ
Mã sản phẩm: PTZ-N4225I-DE(B)
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera PTZ 25X HiLook PTZ-N4225I-DE(B) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-B650H-V

Camera IP 5.0MP HiLook IPC-B650H-V

Giá: 5,600,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-B650H-V
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-B650H-V chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-B150H

Camera IP 5.0MP HiLook IPC-B150H

Giá: 3,500,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-B150H
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-B150H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-T651H-Z

Camera IP 5.0MP HiLook IPC-T651H-Z

Giá: 5,900,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-T651H-Z
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-T651H-Z chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-D650H-V

Camera IP 5.0MP HiLook IPC-D650H-V

Giá: 5,600,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-D650H-V
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-D650H-V chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-D150H

Camera IP 5.0MP HiLook IPC-D150H

Giá: 3,700,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-D150H
Nhà sản xuất: HILOOK

Camera IP 5.0MP HiLook IPC-D150H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-T250H

Camera IP 5.0MP HiLook IPC-T250H

Giá: 3,500,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-T250H
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 5.0MP HiLook IPC-T250H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-B640H-V

Camera IP 4.0MP HiLook IPC-B640H-V

Giá: 5,400,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-B640H-V
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-B640H-V chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-B140H

Camera IP 4.0MP HiLook IPC-B140H

Giá: 2,950,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-B140H
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-B140H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-D640H-V

Camera IP 4.0MP HiLook IPC-D640H-V

Giá: 5,400,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-D640H-V
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-D640H-V chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-T240H

Camera IP 4.0MP HiLook IPC-T240H

Giá: 2,950,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-T240H
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T240H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 4.0MP HiLook IPC-D140H

Camera IP 4.0MP HiLook IPC-D140H

Giá: 3,000,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-D140H
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-D140H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-B620H-V

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-B620H-V

Giá: 4,700,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-B620H-V
Nhà sản xuất: HILOOK

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-B620H-V chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-B121H

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-B121H

Giá: 2,000,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-B121H
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-B121H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T621H-Z

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T621H-Z

Giá: 5,000,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-T621H-Z
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T621H-Z chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-D620H-V

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-D620H-V

Giá: 4,700,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-D620H-V
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-D620H-V chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T220H-U

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T220H-U

Giá: 2,500,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-T220H-U
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T220H-U chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T221H

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T221H

Giá: 2,000,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-T221H
Nhà sản xuất: HILOOK
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-T221H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
Camera IP 2.0MP HiLook IPC-D121H

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-D121H

Giá: 2,050,000vnđ
Mã sản phẩm: IPC-D121H
Nhà sản xuất: HILOOK

Camera IP 2.0MP HiLook IPC-D121H chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310

Giá: 2,100,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV310
Nhà sản xuất: EZVIZ

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310-A0-1B2WFR (1080P)

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310-A0-1B2WFR (1080P)

Giá: 2,920,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV310-A0-1B2WFR (1080P)
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310-A0-1B2WFR (1080P) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV346-A0-7A3WFR

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV346-A0-7A3WFR

Giá: 5,350,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV346-A0-7A3WFR
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV346-A0-7A3WFR chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 3MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV240-B0-21WFR

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV240-B0-21WFR

Giá: 4,010,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV240-B0-21WFR
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV240-B0-21WFR chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246 1080P

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246 1080P

Giá: 1,940,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV246 1080P
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246 1080P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246

Giá: 1,230,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV246
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248 (With RF)

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248 (With RF)

Giá: 3,650,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV248 (With RF)
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248 (With RF) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248

Giá: 2,920,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV248
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV200-A0-52WFR(White)

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV200-A0-52WFR(White)

Giá: 2,860,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV200-A0-52WFR(White)
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CCS-CV200-A0-52WFR(White) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206 1080P

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206 1080P

Giá: 1,780,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV206 1080P
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206 1080P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206

Giá: 1,120,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV206
Nhà sản xuất: EZVIZ

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206-A0-1B2W2FR

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206-A0-1B2W2FR

Giá: 2,370,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV206-A0-1B2W2FR
Nhà sản xuất: EZVIZ

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206-A0-1B2W2FR chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE16D3T-I3PF

CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE16D3T-I3PF

Giá: 1,210,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CE16D3T-I3PF
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE16D3T-I3PF chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có...