Camera IP

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310
Giá: 2,100,000vnđ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246
Giá: 1,230,000vnđ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248
Giá: 2,920,000vnđ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206
Giá: 1,120,000vnđ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310

Giá: 2,100,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV310
Nhà sản xuất: EZVIZ

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310-A0-1B2WFR (1080P)

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310-A0-1B2WFR (1080P)

Giá: 2,920,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV310-A0-1B2WFR (1080P)
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV310-A0-1B2WFR (1080P) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV346-A0-7A3WFR

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV346-A0-7A3WFR

Giá: 5,350,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV346-A0-7A3WFR
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV346-A0-7A3WFR chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 3MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV240-B0-21WFR

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV240-B0-21WFR

Giá: 4,010,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV240-B0-21WFR
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV240-B0-21WFR chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246 1080P

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246 1080P

Giá: 1,940,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV246 1080P
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246 1080P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246

Giá: 1,230,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV246
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV246 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248 (With RF)

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248 (With RF)

Giá: 3,650,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV248 (With RF)
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248 (With RF) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248

Giá: 2,920,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV248
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV248 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV200-A0-52WFR(White)

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV200-A0-52WFR(White)

Giá: 2,860,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV200-A0-52WFR(White)
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CCS-CV200-A0-52WFR(White) chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206 1080P

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206 1080P

Giá: 1,780,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV206 1080P
Nhà sản xuất: EZVIZ
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206 1080P chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206

Giá: 1,120,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV206
Nhà sản xuất: EZVIZ

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính năng ưu...
CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206-A0-1B2W2FR

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206-A0-1B2W2FR

Giá: 2,370,000vnđ
Mã sản phẩm: CS-CV206-A0-1B2W2FR
Nhà sản xuất: EZVIZ

CAMERA EZVIZ WIFI CS-CV206-A0-1B2W2FR chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có nhiều tính...
CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE16D3T-I3PF

CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE16D3T-I3PF

Giá: 1,210,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CE16D3T-I3PF
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA HIKVISION HD TVI 2MP DS-2CE16D3T-I3PF chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu hút khách hàng và dễ dàng sử dụng, có...
CAMERA DÒNG 1- IPC  H265+ DS-2CD1143G0-I

CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1143G0-I

Giá: 3,090,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1143G0-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1143G0-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu
CAMERA DÒNG 1- IPC  H265+ DS-2CD1123G0-I

CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1123G0-I

Giá: 2,130,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1123G0-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1123G0-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu
CAMERA DÒNG 1- IPC  H265+ DS-2CD1043G0-I

CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1043G0-I

Giá: 3,090,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1043G0-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1043G0-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu
CAMERA DÒNG 1- IPC  H265+ DS-2CD1023G0-I

CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1023G0-I

Giá: 2,130,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1023G0-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA DÒNG 1- IPC H265+ DS-2CD1023G0-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, mẫu mã thu
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1002D-I

CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1002D-I

Giá: 1,910,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1002D-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1002D-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.264, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao,...
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1002-I

CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1002-I

Giá: 1,760,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1002-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1002-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.264, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao,...
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1201-I3

CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1201-I3

Giá: 1,400,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1201-I3
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1201-I3 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 1MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.264, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao,...
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1121-I

CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1121-I

Giá: 1,840,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1121-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1121-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.264, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao,...
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1021-I

CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1021-I

Giá: 1,840,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD1021-I
Nhà sản xuất: Hikvision
CAMERA IP HIKVISION DÒNG 1- IPC H264+ DS-2CD1021-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.264, độ phân giải HD cho hình ảnh sắc nét, chất lượng cao,...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2442FWD-IW

DÒNG CAMERA IP HIKVISION DS-2CD2442FWD-IW

Giá: 4,340,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2442FWD-IW
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2442FWD-IW chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.264+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2955FWD-IS

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2955FWD-IS

Giá: 12,730,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2955FWD-IS
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2955FWD-IS chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2955FWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2955FWD-I

Giá: 12,450,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2955FWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2955FWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2455FWD-IW

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2455FWD-IW

Giá: 5,180,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2455FWD-IW
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2455FWD-IW chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T85FWD-I8

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T85FWD-I8

Giá: 8,610,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2T85FWD-I8
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T85FWD-I8 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 8MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T55FWD-I8

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T55FWD-I8

Giá: 6,440,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2T55FWD-I8
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T35FWD-I8 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T35FWD-I8

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T35FWD-I8

Giá: 5,670,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2T35FWD-I8
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T35FWD-I8 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 3MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T25FHWD-I8

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T25FHWD-I8

Giá: 5,740,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2T25FHWD-I8
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2T25FHWD-I8 chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2335FWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2335FWD-I

Giá: 4,830,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2335FWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2335FWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2385FWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2385FWD-I

Giá: 7,840,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2385FWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2385FWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2325FHWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2325FHWD-I

Giá: 4,970,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2325FHWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2325FHWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2155FWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2155FWD-I

Giá: 5,530,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2155FWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2155FWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 5MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2035FWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2035FWD-I

Giá: 4,760,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2035FWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2035FWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 3MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2135FWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2135FWD-I

Giá: 4,900,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2135FWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2135FWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 3MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2725FWD-IZS

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2725FWD-IZS

Giá: 9,300,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2725FWD-IZS
Nhà sản xuất: Hikvision

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2725FWD-IZS chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2025FHWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2025FHWD-I

Giá: 4,900,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2025FHWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2025FHWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2125FWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2125FWD-I

Giá: 4,620,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2125FWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2125FWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2125FHWD-I

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2125FHWD-I

Giá: 5,040,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2125FHWD-I
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ CÓ ĐỘ NHẠY SÁNG CỰC CAO DS-2CD2125FHWD-I chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, độ phân giải HD cho...
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2743G0-IZS

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2743G0-IZS

Giá: 9,030,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2743G0-IZS
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+DS-2CD2743G0-IZS chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 4MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, 0 lux với hồng ngoại, độ phân giải HD cho hình
 DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2723G0-IZS

DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2723G0-IZS

Giá: 8,260,000vnđ
Mã sản phẩm: DS-2CD2723G0-IZS
Nhà sản xuất: Hikvision
DÒNG CAMERA IP HIKVISION CHUẨN NÉN H.265+ DS-2CD2723G0-IZS chất lượng, độ phân giải ghi hình lên tới 2MP, Là dòng camera công nghệ mới chuẩn nén H.265+, 0 lux với hồng ngoại, độ phân giải HD cho...